GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Trainees in onderwijs

Trainees in onderwijs verrijkt het onderwijs met jonge, talentvolle mensen die de potentie en ambitie hebben om voortdurend zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Tijdens hun traineeship gaan zij op zoek naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leiden ze een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op die in staat is om werelden te verbinden en maatschappelijke impact te realiseren. Trainees zijn docenten die:
  • Een onderzoekende houding, ondernemende inslag en leidinggevende potentieel hebben; 
  • Naar buiten treden, samenwerken en kansen zowel zien als zelf realiseren;
  • Een open leercultuur uitdragen en zo een beweging creëren waarin kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend is.
Trainee-docenten staan direct betaald voor de klas en behalen een eerstegraads bevoegdheid na een – volledig betaalde – tweejarige lerarenopleiding.
Meer informatie over het traineeship is te vinden op de website van Trainees in onderwijs.

Partner worden
De scholen voor voortgezet onderwijs zijn belangrijke partners van Trainees in onderwijs: ze vervullen een sleutelrol in het traineeprogramma en zijn de werkgever van de trainee waar hij of zij een aanstelling krijgt.

Ook lerarenopleidingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren partner zijn in het programma. Meer informatie over partnerschap is te vinden op de website van Trainees in onderwijs.

Stichting Trainees in onderwijs bestaat sinds 2018. Het is een onafhankelijke stichting die is ontstaan vanuit initiatief van de VO-raad, de​ Universiteiten van Nederland (UNL) en het ministerie van OCW. De organisatie bouwt voort op de projecten Eerst de Klas (EDK) en het Onderwijstraineeship (OTS) die in de periode 2009 tot 2018 zo’n 326 docenten hebben opgeleid.

nieuws