Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Kankerverwekkende stoffen

Het gebruik van kankerverwekkende stoffen moet zoveel als mogelijk worden voorkomen door kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Helaas is dat in de praktijk niet altijd mogelijk. Kankerverwekkende stoffen kunnen namelijk ook vrijkomen bij werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan (hard)houtstof, kwartsstof en las- en soldeerrook. In deze gevallen moet de blootstelling aan deze stoffen zo veel als mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld door adequate afzuiging of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid heeft een lijst opgesteld met kankerverwekkende stoffen en processen.

Ga terug naar Gevaarlijke stoffen