Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

 • thema
  dinsdag 4 april 2017 Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs

  Wat zijn de succesfactoren voor een effectief taakbeleid?

  Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
 • thema
  maandag 27 maart 2017 De staat van strategisch personeelsbeleid (HRM) in het vo

  Onderzoek in opdracht van de VO-raad naar het strategisch HRM-beleid in het voortgezet onderwijs.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  vrijdag 17 maart 2017 De waarde van de Academische Opleidingsschool

  Een overzichtsstudie met als doel een beeld te geven van de kenmerken, onderzoeksprocessen en beoogde en behaalde opbrengsten van praktijkonderzoek in Academische Opleidingsscholen.

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  woensdag 15 maart 2017 Slotpublicatie Begeleiding Startende Leraren Amsterdam

  In deze slotpublicatie delen scholen en projectleiders de lessen die zijn geleerd ten aanzien van de inrichting van goede begeleidingstrajecten, de randvoorwaarden en de inbedding in schoolbeleid

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  dinsdag 7 maart 2017 Meer tijd voor onderwijsverbetering

  Hoe werkdruk onder leraren te verminderen en hun meer tijd te geven om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onder-wijsvernieuwing?

  Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  vrijdag 3 maart 2017 Paden naar Leraarschap

  Hett CPB brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart en voorziet in een breed achtergrondbeeld van de opleidingen tot leraar

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
 • thema
  woensdag 1 maart 2017 Met een blik op het verleden

  Een inventarisatie van eerdere projecten en maatregelen ter vermindering van lerarentekorten in het po, vo en mbo

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
 • thema
  dinsdag 24 januari 2017 Tijdsbesteding leraren po en vo

  Gedetailleerd onderzoek naar de dagelijkse belasting van leraren in het primair- en voortgezet onderwijs

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  vrijdag 20 januari 2017 Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
 • thema
  donderdag 19 januari 2017 Sociale veiligheid in en rond scholen

  Veiligheidsmonitor 2016

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer

filteren