Veilig en vitaal werken

Vergroten veiligheidsbewustzijn

Inleiding

Een goede veiligheidscultuur begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Ook de rol van de directie als boegbeeld van de organisatie is belangrijk. Als de directie uitdraagt dat zij veiligheid belangrijk vindt, zullen alle leidinggevenden, werknemers en ook de leerlingen volgen. Niet alleen door een voorbeeld te zijn van goed veiligheidsgedrag, maar ook door werknemers voor te lichten, te instrueren en aan te spreken op onveilig gedrag.  

Voorlichting, toezicht en onderricht leerlingen
In het onderwijs moet in het kader van de Arbowet met zowel werknemers, (docenten en onderwijsondersteunend personeel) als met leerlingen rekening worden gehouden. Leerlingen vallen onder de Arbowet wanneer zij werkzaamheden uitvoeren die te vergelijken zijn met arbeid in de beroepspraktijk (zoals werkzaamheden in praktijklokalen). Tevens is het een kwetsbare groep omdat zij vaak voor het eerst in aanraking komt met machines en gevaarlijke stoffen. Ook is het van belang dat leerlingen als toekomstige werknemers leren hoe ze veilig en gezond werken. Dit vergt veel van docenten met betrekking tot voorlichting, onderricht en toezicht. Als leerlingen stage lopen, is formeel de stageverlener verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Maar er ligt wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de school om leerlingen daar te plaatsen waar verantwoord wordt gewerkt.  

Veiligheid onderdeel opleiding
Een goede manier om de kennis over veiligheid en gezond werken van zowel leerlingen als docenten te vergroten, is het onderdeel te maken van de opleiding van docenten en de (praktijk)opleidingen van leerlingen. Zo kan de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) worden verankerd in het onderwijssysteem. Scholengemeenschap Maarsbergen heeft dit bewust en integraal opgepakt in het kader van voorlichting en onderricht aan en voor zowel leerlingen áls docenten, zoals te lezen in dit schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO.

Instrumenten

  • Veilige praktijklokalen

    Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

Inspiratie