Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • donderdag 7 december 2017 Gewijzigde norm: Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Deze wijzigingen hebben consequenties voor twee minimumeisen in de norm ‘Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid’ in de Arbocatalogus-VO. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 In een brief aan de Tweede Kamer kijken Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) terug op de ingezette acties vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en de bereikte resultaten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Ruim 300 toekenningen studiebeurs voor tekortvakken In 2017 hebben 334 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • vrijdag 1 december 2017 Alle LOF-aanvragen behandeld Dit schooljaar zijn er nog twee aanvraagtermijnen voor deelname aan LOF. Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • woensdag 29 november 2017 Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren Terugblik op de dialoogavond op het Hondsrug College in Emmen. Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 Leraren werken langer door In het onderwijs stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd naar ruim 64 jaar. Ook werken steeds meer mensen door na de pensioengerechtigde leeftijd, blijkt uit cijfers van pensioenfonds ABP. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog De ministerraad heeft op 3 november besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog gaat. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 28 november 2017 Vijf mythes over de Banenafspraak Vijf mythes over de Banenafspraak in een artikel in VO-magazine. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven