GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Statushouders

Inleiding

Wereldburgers voor de klas

Er zijn veel vluchtelingen met onderwijservaring in Nederland. Allemaal mensen die mogelijk graag voor de klas willen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer mensen uit deze doelgroep in het voortgezet onderwijs terecht komen?

In diverse regio’s zijn er projecten gestart met het doel om statushouders en docentvluchtelingen klaar te stomen voor het Nederlandse onderwijs:

 • Er is een grote groep door DUO bevoegd verklaarde docenten die het liefst vandaag nog voor de klas staat, waaronder veel wiskundedocenten. De NVvW is samen met Vluchtelingenwerk Nederland bij alle denkbare partijen gaan lobbyen om aandacht te vragen voor de docentvluchtelingen. Heleen van der Ree, beleidsmedewerker van de NVvW: “We proberen iedereen te overtuigen van de win-winsituatie. Je helpt de statushouders met het uitoefenen van hun beroep, zij staan echt te trappelen om weer aan de slag te komen, je helpt het onderwijs met het invullen van de tekortvakken en je creëert meer diversiteit in de school.” De RAP-regio Gooi en Vechtstreek stapte spontaan in op het verzoek van de NVvW om financieringsmogelijkheden vrij te maken voor scholing van de docentvluchtelingen. Nicole Lagendijk, directeur Vitusmavo, was direct enthousiast om een stagiaire aan te nemen. Lees hier hun verhaal het artikel Docentvluchteling voor de klas? >>
 • In het Utrechtse project 'Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs' krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak. Lees ook het verslag van de kennisdelingsbijeenkomst Regionale aanpak lerarentekort vo/mbo op 25 september 2019: Maatwerk in aanpak statushouders voor de klas.
 • Gemeente Rotterdam, UAF, Hogeschool Rotterdam en onderwijskoepel LMC hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het lerarentekort en gevluchte docenten te kwalificeren voor het Nederlandse onderwijs en aan een baan te helpen. Ze organiseren leerwerktrajecten voor statushouders in het voortgezet onderwijs in Rotterdam
 • Statushouders voor de Klas Amsterdam. De Gemeente Amsterdam en het UAF organiseren voor statushouders een leerwerktraject in het voortgezet onderwijs in Amsterdam.
 • Bekijk ook de animatie en andere documenten van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Zij zetten samen met de gemeente Amsterdam een traject op om het lerarentekort op te vangen en tegelijk het hoge potentieel van deze vluchtelingen te benutten. Dat levert een win-win situatie voor iedereen op.
 • De Rode Loper, de gemeente Den Haag en Stichting Cosmicus werken samen in het traject Wereldburgers voor de klas om hoogopgeleide statushouders met onderwijservaring te begeleiden naar een baan als docent in Den Haag.
 • De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft samen met Vluchtelingenwerk Nederland het initiatief genomen om nieuwe Nederlanders die in hun land van herkomst al wiskundelessen gaven, goed voor te bereiden op het lesgeven op Nederlandse scholen. Met het project ‘Docentvluchteling voor de Klas’ (DVDK) hopen de beiden organisaties de inmiddels honderd docentvluchtelingen die grotendeels een door DUO erkende onderwijsbevoegdheid hebben, de komende jaren te helpen aan duurzaam werk voor de klas. Hiervoor hebben zij een traject ontwikkeld waarin de speerpunten zijn: Nederlandse taal, Nederlandse (onderwijs)cultuur, didactiek van de wiskunde en de Nederlandse beroepscompetenties. Meer informatie, zie de website welkom-docent.nl (binnenkort online)
 • Hogeschool Windesheim (LVO), Vluchtelingenwerk en het UAF starten ook dit jaar weer een oriëntatietraject voor statushouders in de regio Flevoland en Zwolle

Luistertip: In deze podcast Zin in lesgeven gaan Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal in gesprek met Jacco Sloover, Mohammed Abualkibash en Ramazan Kivrak. Door het Haagse programma ‘Wereldburgers voor de Klas’ heeft het Rijswijks Lyceum mensen aan de school weten te binden die in het land van herkomst in het onderwijs werkten. Mohammed Abualkibash (leraar Engels) en Ramazan Kivrak (was leraar Turks en is nu leraar wiskunde in opleiding) vertellen over hun entree in het Nederlandse onderwijs. Beiden hebben een onderwijshart en wat opvalt is dat voor alle onderwijs geldt dat je als leraar eerst moet ‘connecten’ met leerlingen voordat er geleerd kan worden. Zonder relatie, geen prestatie!
Luister naar de podcast Zin in lesgeven over diversiteit>>

Inspiratie

 • Lerarentekorten terugdringen met wereldburgers voor de klas

  Diversiteit staat hoog in het vaandel op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College. Mohammed Abualkibash en Ramazan Kivrak staan er voor de klas. Zij komen – samen met Jacco Sloover, conrector van deze brede scholengemeenschap, aan het woord in deze podcast Zin in lesgeven over diversiteit.

 • Docentvluchteling voor de klas?

  Er is een grote groep door DUO bevoegd verklaarde docenten die het liefst vandaag nog voor de klas staat. Hoe kunnen zij hun oude beroep zo snel mogelijk uitoefenen?

 • Wereldburgers voor de klas

  De Rode Loper en Cosmicus begeleiden hoogopgeleide statushouders met onderwijservaring naar een baan als docent in Den Haag.

 • Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs

  In dit project krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak.

 • Statushouders als bèta-docent

  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.