Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Leerlingenprognoses

Inleiding

Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget?

Kosteloos een vrij toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u naast leerlingsprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u de volgende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses:

  • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort, leerjaar, woongemeente en samenwerkingsverband
  • Leerlingenprognose VAVO en LWOO per jaar en leerjaar
  • Prognose bekostiging (personeel en materieel), ruimtebehoefte en formatie op basis van leerlingenprognose
  • Invoerbestanden: basisgeneratie, marktaandelen en doorstroomkansen
Naar de basisprognoses van het Scenariomodel VO

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Daarnaast kunt u een prognose van de uitgaven maken. En in de module voor strategische personeelsplanning kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie. 

Gratis account aanmaken  
Direct inloggen

Instrumenten

  • Scenariomodel-VO

    Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken