Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Afstand tot de arbeidsmarkt

De Participatiewet en de banenafspraak in de CAO VO

De sector voortgezet onderwijs heeft zich verplicht om werkgelegenheid te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze verplichting komt voort uit het door het kabinet met sociale partners gesloten Sociaal Akkoord. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat eind 2023 in totaal 2640 extra banen moeten zijn gecreëerd. De tussentijdse doelen zijn: 997 extra banen eind 2016 en 1320 extra banen eind 2018 (zie tabel nulmeting). Voion informeert de sector over formele wet- en regelgeving en ontsluit daarnaast goede praktijken van scholen alsmede andere relevante informatie.Hoeveel banen moet u realiseren?

Als individueel schoolbestuur kunt u met een rekenmodule uw jaarlijks te realiseren nieuwe banen zelf eenvoudig berekenen. Kijk voor meer informatie op de pagina Aantal banen en quotumheffing.

Werkanalyses en praktijkverhalen voortgezet onderwijs
Een aantal vo-scholen heeft laten onderzoeken welke functies, werkzaamheden of taken in de organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Kijk op de pagina Werkanalyses voortgezet onderwijs voor meer informatie en de voorbeelden van werkanalyses van vo-scholen en meer praktijkverhalen met de banenafspraak.

Sectormodel VO Inclusief werkgeven
Het ‘Sectormodel VO Inclusief werkgeven’ laat zien welke functies en taken in het voortgezet onderwijs geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geeft concrete praktijkvoorbeelden en een financiële onderbouwing. Hiermee doen directeuren, P&O-adviseurs en controllers voldoende kennis op om werk te maken van het plaatsen van mensen met een beperking. Met voorbeelden van collega’s in het voortgezet onderwijs, zien uw werknemers wat er mogelijk is, wat het opbrengt en wat de kosten zijn. Dat verlaagt de drempel om met inclusief werkgeverschap aan de slag te gaan.

Werkgeversservicepunt (WSP)
De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt altijd via het Werkgeversservicepunt. Het WSP is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening. Het WSP is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en vaak SW. Hoe die werkgeversdienstverlening er precies uitziet, kan per arbeidsmarktregio verschillen. Want de arbeidsmarkt is in iedere regio weer anders. Bekijk het overzicht van WSP-en

Doelgroepregister en kandidatenverkenner banenafspraak
Mensen met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden opgenomen in een doelgroepregister. Werkgevers die willen weten of een werknemer of sollicitant is opgenomen in het doelgroepregister, kunnen dit opvragen bij UWV via het werkgeversportaal. Meer informatie over het doelgroepregister leest u in het Kennisdocument onder aan deze pagina. 
Het UWV lanceerde in november 2016  de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen in die verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Voor meer informatie: www.werk.nl/kandidatenverkenner

Meer informatie:
  • Kennisdocument met veelgestelde vragen over de banenafspraak en de quotum arbeidsbeperkten
  • Kennisdocument Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering 
  • Goede voorbeeldenboek en onderzoeksrapport Bekend maakt bemind gebaseerd op veertien cases die door Loyalis Kennis & Consult zijn onderzocht in het kader van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs
  • de VO-raad en de PORaad hebben belangrijke achtergrondinformatie en de verschillende stappen voor u op een rijtje gezet, o.a. over het bepalen van de functie en het bijbehorende salaris, zie het document Iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?
  • Website VO-raad: Q&A banenafspraak
  • SBCM, het A&O-fonds SW, biedt praktische instrumenten die werkgevers kunnen helpen met de inzet van de nieuwe medewerkers, zoals de handreiking aan het werk met nieuwe collega's en andere handreikingen.

    Heeft u vragen over de Participatiewet en de banenafspraak? Of wilt u m.b.v. de methodiek functiecreatie onderzoeken hoe binnen uw bestuur of school eventuele extra duurzame banen gerealiseerd kunnen worden? Neem contact op met Arjan van der Borst, tel 06 – 20 54 23 58 of stuur een e-mail naar info@voion.nl
  • nieuws