GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Inspiratie

Voion verzamelt voor u verschillende voorbeelden uit de praktijk:

  • Met alle medewerkers aan de slag om de werkdruk structureel te verlagen
    Hoe verdeel je de collectieve werkdrukmiddelen in de school? Hoe kom je tot de best passende keuzes? En hoe zorg je voor betrokkenheid onder de medewerkers? Rector Tim Neutelings en mr-leden Sandra Hommen en Linda Hayes vertellen hoe het Porta Mosana College in Maastricht dit aanpakt.

  • Collectieve werkdrukmiddelen en de rol van de gmr
    “We kunnen informeren en enthousiasmeren, maar het gebeurt op de werkvloer”
    In deze bijdrage aandacht voor de wijze waarop door de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (pgmr) van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ondersteuning wordt aangeboden voor de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen op de verschillende OMO-scholen. 

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal over de inzet van de collectieve werkdrukmiddelen! Hoe heeft u de organisatorische eenheden bepaald? Heeft u vragenlijsten uitgezet, bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd, of heeft u al werkdrukplannen gemaakt? Wilt u uw ervaringen delen? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl