Voion LVO NL 1366

BHV opleiding en oefening

Er worden geen specifieke (opleidings)eisen gesteld aan de BHV’er, zolang deze competent is om in noodsituaties te handelen. Op basis van de bevindingen van de RI&E en de maatgevende scenario’s, kunt u een competentieprofiel opstellen en een aantal mensen een opleiding laten volgen tot BHV’er. Maar welke opleiding? Er is een veelvoud aan opleidingsinstituten en instructeurs, met grote kwaliteitsverschillen.

Gecertificeerd of niet?
De meeste opleiders bieden een ‘gecertificeerde’ opleiding aan. In veel gevallen bedoelen ze daarmee dat cursisten als afsluiting een certificaat ontvangen. Maar de Arbowet stelt een certificaat niet verplicht en een certificering zegt nog niets over de geboden kwaliteit. Artikel 15 van de Arbowet geeft aan dat een bedrijfsspecifieke aanpak nodig is. Als hoofd BHV of inkoper is het dan ook van belang om de inhoud van de opleiding aan te laten sluiten bij risico’s in de school en de competenties van de BHV’ers en bijvoorbeeld aan te geven dat u wilt dat BHV’ers hun kennis en vaardigheden verdiepen of verbreden, in plaats van dat ze jaarlijks dezelfde theorie en vaardigheden herhalen.

Onlangs is de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) opgericht. Zij zetten zich in voor een erkenningsregeling waarin de minimale eisen vastliggen waaraan opleiders volgens moeten voldoen. Hopelijk gaat dit helpen om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.

Oefenen van 1 tot 5
Als u het geleerde in de eigen praktijk toe wilt kunnen passen, is het nodig om regelmatig te oefenen. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door met de BHV een scenario door te lopen aan de hand van een plattegrond. Bouw daarbij de moeilijkheidsgraad langzaam op. Daarmee voorkomt u dat mensen vertrouwen in zichzelf en/of het team verliezen. Doe daarom liever vaker een relatief gemakkelijke oefening dan één keer per jaar een heel complex scenario. Door een onervaren bedrijfshulpverlener direct in een zeer complexe oefensituatie te brengen, is de kans groot dat zowel het zelfvertrouwen als de motivatie verdwijnt.
Bouw de moeilijkheidsgraad geleidelijk op van 1 naar 5, in overleg met de opleider:

  1. Instructie
  2. Oefening waarbij de dag en het tijdstip bekend zijn
  3. Oefening waarbij alleen de dag bekend is
  4. Oefening waarbij alleen de BHV’ers geïnformeerd zijn over de dag en/of tijd, al dan niet aangevuld met het scenario
  5. Een onaangekondigde oefening waarbij niemand vooraf geïnformeerd is. Werk hierbij bij voorkeur samen met de eigen opleider.

Bij de evaluatie van de oefening komt u tot verbeterpunten. Door de bevindingen vast te leggen, kunt u bovendien instanties, zoals de Arbeidsinspectie, aantonen op welke wijze de BHV is georganiseerd.

Zelfredzaamheid vergroten
Scholen hebben vanzelfsprekend te maken met leerlingen en externe medewerkers, zoals beveiligers en schoonmaakpersoneel. Ook zij hebben een belangrijke rol als het gaat om bedrijfshulpverlening. Door aan te geven hoe zij alarm moeten slaan en wat zij moeten doen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen, vergroot u hun zelfredzaamheid. Dit heeft een grote invloed op het eindresultaat. Externe medewerkers werken soms ook op uren dat de school leeg is en kunnen zo al in een vroegtijdig stadium alarm slaan. Hierdoor kan de mogelijke vervolgschade beperkt worden.

Ga terug naar Bedrijfshulpverlening