Voion LVO NL 1366

Instrument: Arboscan-VO

Instrument: Arboscan-VO

Er zijn verschillende methoden en instrumenten die u helpen alle risico’s te inventariseren. De Arboscan-VO is speciaal ontwikkeld om de risico’s in het voortgezet onderwijs op te sporen. Anders dan andere RI&E-instrumenten houdt de Arboscan-VO rekening met specifieke situaties in een vo-school. U hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.

Branche-erkende RI&E
De Arboscan-VO is een branche-erkend RI&E instrument. Dat wil zeggen dat in een dergelijk RI&E instrument rekening is gehouden met de specifieke risico’s die zich in de branche voordoen. In het onderwijs zijn de gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij het werk van een andere orde dan in bijvoorbeeld de Bouw. Daarnaast sluit het taalgebruik in het RI&E instrument aan bij het jargon van de branche en is er een selectie gemaakt van voor de sector typische situaties. Zo komt u in de Arboscan-VO geen stellingen tegen die te maken hebben met werken onder overdruk, maar wel stellingen die gaan over akoestiek in een leslokaal.  

Voordeel
Naast voordelen die liggen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, zijn er voordelen met betrekking tot de verplichte toetsing van de RI&E. Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen in aanmerking voor de toetsingsvrijstelling; de RI&E hoeft dan niet door een gecertificeerde kerndeskundige te worden getoetst als de RI&E is gemaakt met een branche RI&E.  

Erkenning
Een RI&E instrument is erkend als branche RI&E als de sociale partners in een branche (in dit geval het voortgezet onderwijs) het RI&E instrument goedkeuren en als een gecertificeerde kerndeskundige het RI&E instrument positief heeft beoordeeld. Het RI&E instrument wordt dan opgenomen in de lijst van erkende branche instrumenten op www.rie.nl. De Arboscan-VO is in deze lijst opgenomen. 
Naar de Arboscan-VO >>