Voion LVO NL 1366

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan beschrijft de wijze van ontruimen van een gebouw en de organisatie van de BHV. Een veelgebruikt hulpmiddel hiervoor is de NEN8112:2017. Die geeft een richtlijn (dus geen verplichting!) voor onder andere de indeling van het plan. Ook staan er definities in en een toelichting op de bedrijfsnoodorganisatie. De bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit alle mensen en teams die in actie komen bij een incident of calamiteit. Een incident of calamiteit is een gebeurtenis die het primaire proces verstoort: van een ongeval tot een ICT-storing en van een reanimatie en brand tot wateroverlast.

Risico’s in de omgeving

Het ontruimingsplan beschrijft de wijze van ontruimen van een gebouw en de organisatie van de BHV. Een veelgebruikt hulpmiddel hiervoor is de NEN8112:2017. Die geeft een richtlijn (dus geen verplichting!) voor onder andere de indeling van het plan. Ook staan er definities in en een toelichting op de bedrijfsnoodorganisatie. De bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit alle mensen en teams die in actie komen bij een incident of calamiteit. Een incident of calamiteit is een gebeurtenis die het primaire proces verstoort: van een ongeval tot een ICT-storing en van een reanimatie en brand tot wateroverlast.

Risico’s in de omgeving
In de RI&E wordt vooral gekeken naar de interne risico’s. Voor het ontruimingsplan is het verstandig om ook naar de buren en de omgeving te kijken. Wellicht staat het schoolgebouw vlak naast een treintraject waarover grote hoeveelheid chemische stoffen vervoerd worden. Of zit de school in het effectgebied van een fabriek of tankstation. 

Via Internet Explorer of Firefox kun je op www.risicokaart.nl zien welke risico’s in de omgeving bekend zijn. U zult niet de eerste zijn die er zo achter komt dat de buren een ammoniakopslag hebben of een vergunning voor grote hoeveelheden vuurwerk. Ook hier zult u uw BHV-team en de procedures op af moeten stemmen.

Een goede buur…
Net als thuis geldt ook op het werk ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Door regelmatig contact te onderhouden, kunt u elkaar informeren over hoe zaken geregeld zijn en nagaan of het ontruimingsplan op onderdelen moet worden aangepast.

Basisdocument met bijlagen
Het is handig informatie die aan verandering onderhevig is, zoals namen en telefoonnummers, op te nemen in bijlagen. Zo is het mogelijk het ontruimingsplan zelf in de basis gelijk te houden en hoeft u alleen maar de bijlagen regelmatig te actualiseren.

BHV en medezeggenschapsraad
Het ontruimingsplan dient ter instemming voorgelegd te worden aan de mr. Een goede samenwerking en regelmatig overleg met de mr helpt bij het opstellen en aanpassen van het arbobeleid. Ook betrokken bedrijfshulpverleners kunnen daar een goede bijdrage aan leveren. Zij zijn immers bekend met de praktijk: waar gaat het mis, hoe vaak en wat is de oorzaak ervan? Dergelijke informatie is erg waardevol om ongevallen en calamiteiten te voorkomen. Ook is er een directe link te leggen met RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. 

Ga terug naar Bedrijfshulpverlening