Voion LVO NL 1366

Functieprofiel preventiemedewerker

Er is geen algemeen functieprofiel voor de preventiemedewerker in het voortgezet onderwijs. De school heeft dus veel vrijheid om (in overleg met de P(G)MR) zelf een functieprofiel voor de preventiemedewerker op te stellen.

De minimum eisen voor deze deskundige ondersteuning zijn opgenomen in de norm Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid, in de Arbocatalogus-VO.

Bij het vaststellen van een functieprofiel kunt u rekening houden met de volgende zaken:

Met de quickscan van InPreventie (de Beroepsvereniging van Arbo Adviseurs (BvAA)) kunt u een indicatie van het profiel van preventiemedewerker opstellen. Schoolbestuur en P(MR) kunnen deze tool als input gebruiken voor hun gesprek over de organisatie van de (interne) deskundige ondersteuning bij preventie van veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Ook op het Arboportaal en de website van de FNV vindt u tips over taken en functieprofiel van de preventiemedewerker.