Arbo Vo 171

Veilig en vitaal werken

Binnenklimaat

Inleiding

Binnenklimaat

Een slecht binnenklimaat heeft meer ziekteverzuim tot gevolg en heeft invloed op de leerprestaties van leerlingen. Vaak wordt door verkeerd ontwerp en/of gebruik en slecht onderhoud aan ventilatiesystemen en gebouwen tijdens de lessen onvoldoende verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht ondoelmatig afgevoerd. De kwaliteit van oplossingen voor problemen met binnenklimaat is vooral gebaat bij een combinatie van technische maatregelen en verandering van gedrag en organisatorische maatregelen.

Instrumenten

  • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

    Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Inspiratie

Onderzoeken