DSC 6531

Veilig en vitaal werken

Artikelen en handreikingen over binnenklimaat

Artikelen en handreikingen over binnenklimaat

  • Brochure Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Brochure 'Inspiratie voor een gezond binnenmilieu op scholen, woningen en kindercentra' uitgegeven door het RIVM.
  • Het boekje 'De frisse basisschool' van de GGD IJsselland bevat informatie over luchtkwaliteit, ventilatie, behaaglijkheid en schoonmaak in scholen. Het sluit aan bij de zogenaamde eendagsmethode waarmee GGD'en de binnenluchtkwaliteit in scholen onderzoeken.
  • Scholen met een te geringe ventilatie die een plan van aanpak moeten opstellen om aan de normen te voldoen, kunnen gebruik maken van de brochure “Scholen op de schop” van Agentschap NL (voorheen SenterNovem), Utrecht. In deze brochure wordt een stappenplan beschreven om van een analyse van de huidige situatie te komen tot het bepalen, uitvoeren en onderhouden van definitieve maatregelen.
  • Tijdens het congres over binnenklimaat in het voortgezet onderwijs op 9 juni 2010 werden in zeven workshops ervaringen uitgewisseld.