Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Zij-instroom

Inleiding

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Vanwege allerlei arbeidsmarktfactoren van kwalitatieve en kwantitatieve aard is er een voortdurende behoefte aan zij-instromers in het voortgezet onderwijs, hoewel dat per vak en per regio sterk verschilt.

Subsidie voor zij-instromers
Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een zij-instroomsubsidie krijgen voor een on(der)bevoegde leraar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Het ministerie van OCW beslist elk jaar opnieuw of er subsidie voor zij-instroom beschikbaar is.

Per 1 september 2017 is de regeling subsidie zij-instroom verruimd. Door de wijzigingen zijn de mogelijkheden om een zij-instroomsubsidie aan te vragen flexibeler, waardoor meer personen zich binnen het onderwijs kunnen blijven ontwikkelen. 

De zij-instroomregeling wordt nu opengesteld voor iedereen die niet de juiste bevoegdheid heeft voor de sector of het vak dat ze (gaan) geven. Daarmee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een overstap te maken van het vo naar het po, van het po naar een vo tweedegraadsopleiding en van mbo naar vo of po.

Daarnaast is het mogelijk om ook binnen de vo-sector een andere bevoegdheid te halen. Het gaat daarbij om een nieuwe bevoegdheid voor  een ander vak of graad (dus van tweedegraads naar eerstegraads). Dit geldt voor alle vakken, dus zowel voor tekortvakken als niet-tekortvakken.

Als voorwaarde geldt wel dat je een baan als leraar (zij-instroom) hebt in het onderwijs. De bepaling dat de subsidie zij-instroom pas aangevraagd kan worden op het moment dat met het traject is gestart, dus na het succesvol doorlopen van het geschiktheidsonderzoek, blijft van kracht.

De leraar mag in de twee jaar voor het zij-instroomtraject, ingeschreven hebben gestaan op een lerarenopleiding. Voorwaarde is dan dat je het diploma moet hebben gehaald. De zij-instroomregeling geldt niet voor mensen die na twee jaar studie op de lerarenopleiding, de laatste twee jaar via zij-instroom willen afmaken.

Op de website van DUO vindt u meer informatie over de regeling en kunt u subsidie aanvragen.

Inspiratie

Onderzoeken