Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Welke deskundigheid is nodig?

Hoe deskundig de preventiemedewerker moet zijn, hangt af van de arborisico’s in de schoolorganisatie. Deze arborisico’s zijn in de RI&E in kaart gebracht. 
  • Een veel voorkomend risico in het vo is psychosociale arbeidsbelasting. Preventiemedewerkers hebben dus kennis nodig om signalen van bijvoorbeeld werkstress te herkennen. En vervolgens weten hoe dit is aan te pakken.
  • Op scholen waar ook met machines wordt gewerkt, moet de preventiemedewerker weten welke veiligheidsrisico’s dit met zich meebrengt en hoe deze tot een minimum te beperken zijn.
  • Bij o.a. scheikundeonderwijs moet de preventiemedewerker kennis hebben van het werken met gevaarlijke stoffen, ventilatie en risico’s van niet of ondeskundig afzuigen van gevaarlijke stoffen (denk ook aan lasrook bij bijvoorbeeld PIE).
Richtlijn
De Stecr leidraad 'Taken en deskundigheden van preventiemedewerkers' is een richtlijn om zelf het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker vast te stellen. Hoewel de verwijzingen naar artikelen in de Arbowet niet meer actueel zijn, blijft deze richtlijn nuttig en inhoudelijk correct.