Arbo Vo 41

Veilig en vitaal werken

wettelijke eisen

wettelijke eisen

Tot 2005 was het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een verplicht onderdeel van de Arbowet. Maar sinds 2005 vervangt artikel 18 in de Arbowet de PAGO. Artikel 18 verplicht werkgevers om werknemers eens in de zoveel tijd te laten onderzoeken. Doel is om arbeidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De Arbowet schrijft daarbij niet langer precies voor hoe dat onderzoek eruit moet zien. Dat mag dus een PAGO zijn, of ruimer een preventief medisch onderzoek (PMO).

Het preventief medisch onderzoek (PMO) is ontwikkeld door de vereniging van bedrijfsartsen. Er zijn verschillende namen voor in omloop. Onder andere ‘APK voor werknemers’. De werkgever moet zich bij het arbeidsgezondheidskundig onderzoek wel laten bijstaan door een gecertificeerde bedrijfsarts.

Voor een aantal risico’s stelt het Arbobesluit nadere eisen aan het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Voor het vo is relevant onderzoek naar:
  • gevaarlijke stoffen;
  • kankerverwekkende stoffen;
  • asbest;
  • gezichtsvermogen van werknemers bij beeldschermwerk;
  • audiometrisch onderzoek.

Hieronder meer informatie over de arbobesluiten:

Arbobesluit, artikel 4.10 a Onderzoek - gevaarlijke stoffen

Arbobesluit, artikel 4.10 b Onderzoek en biologische grenswaarden

Arbobesluit, artikel 4.10 c Dossiers en registratie - gevaarlijke stoffen

Arbobesluit, artikel 4.23 Uitvoering en inhoud van het onderzoek - kankerverwekkende stoffen

Arbobesluit, artikel 4.52 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek - asbest

Arbobesluit, artikel 5.11 Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers bij beeldschermwerk

Arbobesluit, artikel 6.10 Audiometrisch onderzoek