Voion LVO NL 1366

Wettelijke eisen

Wettelijke eisen

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Artikel 18 verplicht werkgevers om werknemers eens in de zoveel tijd te laten onderzoeken op eventuele gezondheidsschade als gevolg van arbeidsbelasting. Doel is om arbeidsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De Arbowet schrijft daarbij niet langer precies voor hoe dat onderzoek eruit moet zien. 

Voor een aantal risico’s stelt het Arbobesluit nadere eisen aan het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Voor het vo is relevant onderzoek naar:
  • gevaarlijke stoffen;
  • kankerverwekkende stoffen;
  • asbest;
  • gezichtsvermogen van werknemers bij beeldschermwerk;
  • audiometrisch onderzoek.

Hieronder meer informatie over de arbobesluiten:

Arbobesluit, artikel 4.10 a Onderzoek - gevaarlijke stoffen

Arbobesluit, artikel 4.10 b Onderzoek en biologische grenswaarden

Arbobesluit, artikel 4.10 c Dossiers en registratie - gevaarlijke stoffen

Arbobesluit, artikel 4.23 Uitvoering en inhoud van het onderzoek - kankerverwekkende stoffen

Arbobesluit, artikel 4.52 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek - asbest

Arbobesluit, artikel 5.11 Maatregelen m.b.t. de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers bij beeldschermwerk

Arbobesluit, artikel 6.10 Audiometrisch onderzoek