Voion LVO NL 1366

Incidentenregistratie verbeteren

Sinds anderhalf jaar houdt het Stanislas College een incidentenregistratie bij. Het systeem heeft wat Morris betreft z’n signalerende werking al bewezen, maar de registratie zelf vertoont nog wel gaten.

Onrust in de gangen op een van de locaties was zo’n signaal dat viel op te maken uit de incidentenregistratie. “Toen we gingen kijken waardoor dat kwam, bleek de kantine tijdens de pauzes vrijwel leeg te blijven. Daardoor waren de gangen overvol en krijg je natuurlijk sneller overlast. Die locatie gaat de kantine nu ‘pimpen’, met een verfje en wat nieuwe meubels. Hopelijk willen leerlingen dan wel hun boterhammen binnen aan een tafeltje opeten. Over een tijdje bekijken we of de druk op de gangen inderdaad minder is geworden. Zo niet, dan zullen we overwegen welke andere maatregelen nodig zijn.”

Vaste mensen verantwoordelijk maken
Wel is voor Morris, en anderen die bij het veiligheidsbeleid betrokken zijn, nog een taak weggelegd om collega’s meer bewust te maken van de waarde van de registratie “Niet alle incidenten belanden in het registratiesysteem en dan is het moeilijk om trends te ontdekken. Mensen zien opstootjes bijvoorbeeld niet als incident. Daarom gaan we collega’s beter informeren over het bijhouden van incidenten en waarom dat zo belangrijk is. We willen vaste mensen verantwoordelijk maken voor de registratie en daar moeten we geschikte kandidaten voor vinden. Registreren is extra werk, maar hoe mensen dat ervaren is heel persoonsafhankelijk. Eén locatiedirecteur maakt bijvoorbeeld consequent zelf een uitdraai, die hij in zijn team bespreekt. Daarin zie je grote verschillen.” Morris denkt dat de registratie op lange termijn waardevolle informatie gaat opleveren om, waar nodig, beleid aan te passen. Dat zal per locatie anders zijn, alleen al omdat het aantal leerlingen per locatie uiteenloopt van 75 tot 1500.

De incidentenrapportages worden in elk geval besproken in het directieoverleg. Natuurlijk liggen procedures voor calamiteiten klaar en zijn er protocollen opgesteld voor omgaan met zaken als vechtpartijen en pesten. In het schoolveiligheidsplan zijn de verantwoordelijkheden voor vertrouwenspersonen en zorgteam vastgelegd.