Voion LVO NL 1366

Positionering preventiemedewerker in organisatie

De school mag zelf bepalen of de functie van preventiemedewerker een lijn- of staffunctie betreft. Beiden hebben voor- en nadelen. Het voordeel van een staffunctie is dat er (organisatie-)brede expertise opgebouwd kan worden waardoor er (voldoende) aandacht is voor het thema en het kennisniveau hoog kan zijn. Het voordeel van een lijnfunctie is dat de implementatie van het arbobeleid makkelijk geïntegreerd kan worden in het primaire proces in school c.q. verbetermaatregelen makkelijker worden ingevoerd.