Voion LVO NL 1366

PR voor veiligheid

Een belangrijke kracht om veiligheid ‘voor en door’ te realiseren, is communicatie. ‘PR voor veiligheid’ heet dat op het Roelof van Echten College. Behalve uit artikelen op de website en in het personeelsblad, bestaat die PR vooral uit het persoonlijk overbrengen van de boodschap.

Publicaties, ontruimingsoefeningen en gesprekken dragen er allemaal toe bij dat de bewustwording van veiligheid in de school toeneemt. “Het breidt zich uit als een olievlek.”

Primaire reactie
Françie Sprakel gaat continu met collega’s in gesprek over veiligheid. “Steeds vertel ik wat we doen en waarom we het doen, dat we hetzelfde doel hebben: een veilige school voor iedereen. En dat we dat samen moeten doen.” Dat besef spreekt niet vanzelf, heeft ze gemerkt. “Als primaire reactie hoor ik soms: ‘Ik zorg wel dat ik er bij een ontruiming zelf uitkom!’ Maar als ik met zo’n collega praat, kan die dat niet staande houden. Voor tachtig procent loopt bhv nu gladjes. Vrijwel iedereen vindt het fijn dat er iets aan veiligheid gebeurt en dat duidelijk is wie wat moet doen in bepaalde situaties.”

Consequent
Gezamenlijk doel en eigen verantwoordelijkheid liggen in elkaars verlengde. “Als mensen signaleren dat iets niet goed loopt, wil ik best met ze meedenken, maar ik ben niet de oplossing. Ik ga consequent in tegen opmerkingen als ‘ik wil het wel, maar zij...’ of ‘ik heb geen faciliteiten gekregen, dus moeten ze het zelf maar weten...’ Iedereen heeft zelf een aandeel en wordt daar door ons op aangesproken.” Dan blijkt soms dat mensen onzeker zijn. Een conciërge die de nacht voor een ontruimingsoefening niet kan slapen, uit angst voor wat mis kan gaan; een directeur die niet goed weet hoe hij de verantwoordelijkheid voor veiligheid op zijn locatie moet invullen.

Oefeningen
Een krachtige manier om bewustwording van veiligheid te bevorderen, is het houden van oefeningen. Afgesproken is dat jaarlijks op elke locatie een ontruimingsoefening wordt gehouden. De oefeningen worden opgebouwd in vier fasen, die qua doel, incident en enscenering in complexiteit toenemen. Alleen als de doelen van een fase gehaald zijn, gaat de volgende ontruimingsoefening een stapje verder en als het nodig is, wordt dat jaar een tweede oefening gehouden. De verbeterpunten uit de oefening worden opgenomen in de doelen voor de volgende keer. Iedere locatie heeft nu een oefening gehad. In het ontruimingsplan staat dat de conciërge als taak heeft de bhv-kast voorafgaand aan een oefening te controleren. In de eerste fasen geeft Sprakel een seintje dat de oefening eraan komt, in fase 4 wordt de conciërge geacht zelf een oogje op de spullen te houden.

Sprakel checkt altijd nog bij de conciërges of alles in orde is. Dat pakt ze praktisch aan. Werkt de megafoon? Ligt de sleutel van het gashok op de juiste plek? Hebben de portofoons nog voldoende batterijen? Niet dat vervolgens alles vlekkeloos verloopt. “Geen oefening is hetzelfde, dingen veranderen continu. Daar leren we van. Natuurlijk zou ik het graag perfect geregeld hebben, maar dat kan niet. Werken aan veiligheid kost veel tijd, het is proces.”