Voion LVO NL 1366

Rollen preventiemedewerker

We onderscheiden (globaal gezien) drie rollen van de preventiemedewerker:
  • de contactpersoon (vooral intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen)
  • de arboco√∂rdinator (vooral actieve uitvoerder van het arbobeleid)
  • de beleidsadviseur (vooral partner in het ontwikkelen van en sturen op arbobeleid in de organisatie)
In de praktijk zullen preventiemedewerkers meerdere rollen geheel of gedeeltelijk uitvoeren. Voor een succesvolle invulling van de functie van preventiemedewerker is het raadzaam dat u de voor- en nadelen van de verschillende rollen vooraf goed in kaart brengt zodat deze past bij de organisatiekenmerken en de schoolvisie op arbeidsomstandigheden.