GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Hoe pak ik het aan?

Elke school wordt geacht een meerjarenplan te maken om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Bij het opstellen van dit plan is het belangrijk om keuzes te maken. Start in het eerste jaar met een beperkt aantal interventies die bewezen effect hebben en die aansluiten bij de ontwikkelingen in de school. Hiervoor kan de menukaart die het ministerie van OCW ter beschikking stelt als hulpmiddel dienen. Richt uw energie op wat echt belangrijk en nodig is in uw school. Begin met kleine stappen.

  1. Bepaal uw visie. Wat wilt u bereiken? Wees hierin concreet.
  2. Neem de tijd voor de beginanalyse. Gebruik alle informatie die u al heeft over de leerlingen voor de scan. Kijk ook naar het stappenplan bij de schoolscan of bekijk het webinar stappenplan maken van schoolscan vo van het ministerie van OCW.
  3. Bespreek met medewerkers en leerlingen wat zij nodig hebben. Betrek eventueel ook de ouders hierbij. 
  4. Bepaal waar u naartoe wilt en wat u belangrijk vindt. Durf te kiezen.
  5. Stel SMART-doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
  6. Bepaal hoeveel extra menskracht u nodig heeft om deze doelen te behalen.
  7. Bekijk hoe u deze extra menskracht kunt realiseren door uitbreiding van uren of andere inzet van uw eigen personeel. U kunt natuurlijk ook kijken hoe u uw leerlingen, studenten, leraren in opleiding of oud medewerkers kunt betrekken bij het geven van de extra begeleiding. Of medewerkers van andere schoolbesturen of organisaties zoals sport en cultuur.
  8. Gebruik de data die u jaarlijks/tussentijds verzamelt om te bepalen of uw doelen (deels) bereikt zijn.
  9. Verander systematisch. Hanteer de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check en Act.

Inspiratie
Bekijk ter inspiratie het praktijkvoorbeeld van het Lumion College waar het onderwijs rondom de behoeften van de leerling wordt georganiseerd. Op de website van de VO-raad vindt u meer praktijkvoorbeelden ter inspiratie