GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Webinars en (online) bijeenkomsten

Agenda

Terugkijken

 • Dialoogsessie over monitoring en verantwoording (12 oktober 2022)
  Waar loop je tegenaan bij het monitoren van de voortgang van de interventies in het kader van het NP Onderwijs? Hoe meet je de effecten van wat je doet? Wat doe je met de resultaten? En hoe borg je die in je schoolplan? Lees het verslag met tips en tops en bekijk de ervaringsverhalen van de aanwezigen op de website van NPOnderwijs.
 • Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs (Sterk Medezeggenschap)
  11 oktober 2022 vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats, waarin het belang van medezeggenschap centraal stond. 
 • Inspiratiebijeenkomst Nationaal Programma Onderwijs (VO-raad)
  Eind juni 2022 organiseerde de VO-raad een tweede inspiratiebijeenkomst over het NPO. Inge de Wolf van het Onderwijs OMT deelde daarin adviezen uit de wetenschap die kunnen helpen om de ambities van uw school met het NPO waar te maken. 
 • Webinar Nationaal Programma Onderwijs (AOb)
  Een webinar over kansrijke interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs met veel praktische tips. 
 • Webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap (Sterk Medezeggenschap) 
  Welke rol speelt de medezeggenschap bij het inhalen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis? En hoe draagt de MR bij aan het creëren van gelijke kansen?
 • Inspiratiebijeenkomst Nationaal Programma Onderwijs (VO-raad)
  Het Ichthus Lyceum en het Corderius College deelden hun aanpak van het programma, en lector Kristin Vanlommel gaf een presentatie over de werkende principes bij onderwijsverandering. Ook beantwoordde OCW in deze bijeenkomst vragen van scholen.
 • Webinar Stappenplan voor maken van schoolscan vo (ministerie van OCW)
  Welke stappen kan een school doorlopen om de vertragingen en behoeften bij de leerlingen goed in beeld te brengen? In deze webinar krijgt u deze stappen nader toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op waarom u als school een schoolscan moet maken.
 • Webinar De menukaart in het voortgezet onderwijs (ministerie van OCW)
  Dit webinar gaat over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs en hoe u hiermee kunt werken in de praktijk van het voortgezet onderwijs.