VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Webinars en (online) bijeenkomsten

Agenda

 • 17 mei: Webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap (Sterk Medezeggenschap) 
  Welke rol speelt de medezeggenschap bij het inhalen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis? En hoe draagt de MR bij aan het creëren van gelijke kansen?
 • 19 mei: Webinar Kansrijke interventies NPO (AOb)
  Meer weten over effectieve interventies die je als school kan nemen om leerachterstanden weg te werken, de rol van de mr en de spelregels van OCW bij de verdeling van het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs?

Terugkijken

 • Inspiratiebijeenkomst Nationaal Programma Onderwijs (VO-raad)
  Het Ichthus Lyceum en het Corderius College deelden hun aanpak van het programma, en lector Kristin Vanlommel gaf een presentatie over de werkende principes bij onderwijsverandering. Ook beantwoordde OCW in deze bijeenkomst vragen van scholen.
 • Webinar stappenplan voor maken van schoolscan vo (ministerie van OCW)
  Welke stappen kan een school doorlopen om de vertragingen en behoeften bij de leerlingen goed in beeld te brengen? In deze webinar krijgt u deze stappen nader toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op waarom u als school een schoolscan moet maken.