GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Inspiratie

Inleiding

Uit de praktijk

De ervaringen en opgedane kennis van regionale samenwerking op de aanpak van het personeelstekort deelt Voion via deze pagina met de sector.

Bekijk ter inspiratie ook de projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio's

Strategisch HRM en SPP:

 • Strategisch HRM & SPP noodzaak in tijden van personeelstekort
  De RAP-regio Nijmegen pionierde al vroeg met strategisch hrm en strategische personeelsplanning. Voormalig hoofd P&O van Alliantie VO Nijmegen en Land van Maas en Waal Ronald Bertram en projectleider RAP-regio Nijmegen Robert Jacobs vertellen hun ervaringen.
Werven van nieuwe docenten:
 • Tutoring in de regio Zwolle
  Havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw maken als tutor kennis met het vak docent en kunnen zo een onderbouwde studiekeuze maken, waardoor ze waarschijnlijk ook minder snel uit zullen stromen op de lerarenopleiding.

 • Docentvluchteling voor de klas?
  Er is een grote groep door DUO bevoegd verklaarde docenten die het liefst vandaag nog voor de klas staat. Hoe kunnen zij hun oude beroep zo snel mogelijk uitoefenen?
 • “Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden”
  Steeds meer professionals willen een carrièreswitch maken en kiezen voor het onderwijs. Veel zij-instromers weten echter niet waar zij terecht kunnen en welke route ze moeten volgen. “Elke goede, nieuwe werknemer is winst en elke geïnteresseerde die door het zoekproces verloren gaat, is een groot verlies”, vindt de RAP projectgroep regio Zwolle. Zij hebben een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.
 • Samenwerking Leiden en Duin-en Bollenstreek zorgt voor succesvolle matching door regionaal loket
  Hoe bereik je nieuwe, getalenteerde professionals om het lerarentekort regionaal op te lossen? De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is begin 2020 gestart met een regionaal loket om meer docenten uit nieuwe doelgroepen aan te trekken voor het voorgezet onderwijs.
 • We maken samen het imago
  Om het lerarentekort terug te dringen is samenwerking met verschillende onderwijssectoren van belang. Sabrina Kole, projectleider van het loket Lesgeven in Zeeland, en Robert Jacobs, projectleider van het loket Leraar in Nijmegen, hebben veel te maken met zij-instromers en brengen hen in contact met de juiste scholen in verschillende sectoren. Verder richten zij zich ook op het behoud van leraren. Benieuwd naar de ervaringen van Sabrina en Robert? Lees het interview.
 • Kennismakingstraject voor high potentials
  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg hebben de handen ineen geslagen om nieuwe betadocenten te werven.
 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond
  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met gerichte (voorlichtings)acties én door nieuwe doelgroepen aan te boren.
 • Chemie voor de klas
  Utrecht Leert, een samenwerkingsverband van voortgezet onderwijs, mbo en Utrechtse lerarenopleidingen, en de beroepsvereniging KNCV sloegen de handen ineen om een informatiebijeenkomst te organiseren voor chemici die hun liefde voor het vak willen delen als zij-instromer of hybride docent. Lees hier het verhaal over deze samenwerking.
 • Van PAL-student naar leraar
  Via de Pre-U kunnen studenten van het hbo of de universiteit docenten in het middelbaar onderwijs ondersteunen bij hun taken. Een bijbaan als PAL (Persoonlijke Assistent Leraar) is voor studenten een goede manier om kennis te maken met het onderwijs.
 • Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers
  Artikel Onderwijsblad over speeddate avond in Utrecht tussen schooldirecteuren en potentiële zij-instromers in het voortgezet onderwijs
 • Statushouders als bèta-docent
  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.
 • Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs
  In het project 'Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs' krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak. Het doel van dit project is problemen in tekortvakken op te lossen door statushouders te interesseren voor een baan in het onderwijs en statushouders een kans te geven om in Nederland een leven op te bouwen.
 • Lesgeven in Zeeland
  In februari 2020 vond de lancering plaats van het nieuwe platform lesgeveninZeeland.nl. De website geeft voorlichting over de diverse mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan in het Zeeuwse onderwijs. Luister ook het interview met Saskia Szarafinski en Gorik Hageman
 • Samen enthousiasmeren
  Opleidingsschool Noord-Limburg ontwikkelde Voor de klas ermee!, een programma om leerlingen van voorexamenklassen van het vo te enthousiasmeren voor het docentenvak.
 • Campagne Liever voor de klas
  In 2017 startte de gemeente Amsterdam de imago- en wervingscampagne ‘Liever voor de Klas’, met als doel om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs te helpen terugdringen. Onderdeel van de campagne is een informatieve website en een helpdesk voor persoonlijk advies. Lees deze infographic over de resultaten van de campagne.
 • Regionale aanbesteding externe inhuur
  Lucas Onderwijs en 28 schoolbesturen in de regio's Rotterdam en Den Haag sloegen in 2020 de handen ineen voor een gezamenlijke aanbesteding van de inhuur van leraren, leraar-ondersteuners en onderwijsassistenten in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 
Regionale samenwerking:
Behoud en begeleiding (startende) docenten:
 • ROC Nijmegen werkt samen met Rijn IJssel voor traject Leven Lang Ontwikkelen
  ROC Nijmegen zorgt dat starters een zachte landing maken met een sterk Inductie & Onboarding programma en werkt regionaal samen met het Arnhemse Rijn IJssel zodat werknemers zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Dit artikel is gepubliceerd door Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO.
 • BSL-tool: Breng het inductietraject in beeld met een praktische scan
  Binnen de RAP-regio Groot Amsterdam & Zuid-Kennemerland staat het voorkomen van vroegtijdige uitval van startende leraren al jaren hoog op de agenda. Sinds vorig schooljaar maken zij daarbij gebruik van de BSL-ontwerptool, een tool voor de Begeleiding van Startende Leraren.
 • Podcast Zin in lesgeven: Langstuderen
  De podcast met Benjamin van Dam, docent geschiedenis en Sjoerd Hoekstra, begeleider bij opleidingsschool RPO Rijnmond gaat over de problematiek van langstuderen en wat hieraan gedaan kan worden.
 • Podcast Zin in lesgeven: Groenpluk
  Niet alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen studeren binnen de gestelde tijd af. Een van de oorzaken is ‘groenpluk’. In deze podcast Zin in lesgeven spreken Els de Bock, Maarten van Heumen en Maaike Boomstra over deze problematiek.
 • Schoolbesturen in Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers
  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar acht schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan.   
Dubbele bevoegdheid:
 • Dubbele bevoegdheid als oplossing voor tekortvakken
  De Meerwaarde stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken. En dat blijkt heel positief uit te pakken voor de docenten, de school en de leerlingen. Het tekort voor wiskunde is opgelost en docenten worden duurzamer inzetbaar en blijven continu leren en ontwikkelen.      

Samenwerking vo en mbo:

Op de website aanpaklerarentekort.nl vindt u ook diverse praktijkvoorbeelden uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, 

Inspiratie

 • Hoe brengen we de onderwijsarbeidsmarkt in beweging?

  Op 30 juni vond de bijeenkomst RAP in beweging plaats. Heeft u het gemist? Lees de terugblik en bekijk het getekende verslag van deze inspirerende en interactieve bijeenkomst.

 • Hoe breng je anders organiseren tot bloei?

  Het dreigende lerarentekort zorgde ervoor dat tien scholen in de Bollenstreek de koppen bij elkaar staken en een ‘onderzoekend leernetwerk’ bedachten, Artikel VO-magazine, juni 2023

 • De beroepsgroep als ambassadeur in regionale samenwerking

  Hoe betrek je de beroepsgroep in de aanpak van de tekorten en andere arbeidsmarktvraagstukken? En hoe kunnen vo en mbo in dit gezamenlijke vraagstuk rondom regionale samenwerking van elkaar leren? In dit artikel komen twee voorbeelden aan bod, en bespreken we ideeën en uitdagingen op dit vlak.

 • Praktijkvoorbeeld: ROC Nijmegen werkt samen met Rijn IJssel voor traject Leven Lang Ontwikkelen

  ROC Nijmegen zorgt dat starters een zachte landing maken met een sterk Inductie & Onboarding programma en werkt regionaal samen met het Arnhemse Rijn IJssel zodat werknemers zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Artikel SOM Mbo.

 • Regionaal samenwerken aan het behoud van starters

  Ondersteuning tijdens de startperiode van een nieuwe docent is niet alleen belangrijk om starters in het onderwijs te behouden, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Welke regionale afspraken zijn te maken om uitval van startende docenten te voorkomen?

 • Podcast Zin in lesgeven: Langstuderen

  De podcast met Benjamin van Dam, docent geschiedenis en Sjoerd Hoekstra, begeleider bij opleidingsschool RPO Rijnmond gaat over de problematiek van langstuderen en wat hieraan gedaan kan worden.

 • De ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs

  Tijdens de RAP-sparringssessie op 21 juni 2022 dachten aanwezige RAP-regio's na over hoe de ideale klantreis van een potentiële overstapper naar een baan in het onderwijs er nu precies uitziet. Met als doel om de klantreis in de regio te verbeteren en zo het lerarentekort verder aan te pakken.

 • Hoe zorg je ervoor dat zij-instromers de eerste weken goed doorkomen?

  De overstap naar het onderwijs blijkt vaak een grote overgang en zonder goede begeleiding vanaf de start is er kans dat kandidaten voortijdig afhaken. Hoe zorgen we ervoor dat startende zij-instromers voor en tijdens de eerste weken een zachte landing maken? En hoe hebben de zij-instromers deze periode ervaren?

 • Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • RAP van start in vo/mbo

  Op 2 september organiseerde Voion bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's en kennis te delen over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. In dit artikel leest u hier meer over.