GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Subsidie Extra hulp voor de klas (OCW)

Het ministerie van OCW heeft voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas 240 miljoen extra beschikbaar gesteld. Voor het voortgezet onderwijs is een aanvullend bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum bedrag van 62 euro per leerling. Via deze regeling kunnen scholen in het po, vo, mbo en hbo subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De aanvraagperiode van de subsidie was van 1 mei tot en met 1 juni 2021.

Inzet van de subsidie
De Subsidie Extra hulp voor de klas kan voor verschillende arbeidsmarktvraagstukken op zowel de korte en lange termijn worden ingezet. Scholen in het po, vo en mbo kunnen de subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

Procedure
Scholen in het voortgezet onderwijs konden tot en met 1 juni 2021 per regio aanvragen via de penvoerder van de RAP-regio een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies.

De verantwoording is in het voorjaar van 2022 ingediend. Dit was aan de hand van model G1 via de jaarrekening van de penvoerder. De penvoerder deed dit aan het einde van de subsidieperiode over het gehele toegekende subsidiebedrag. De datum hiervoor was 1 juli 2022.

Zie ook: