GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs investeert de overheid de komende jaren 5,8 miljard euro voor het funderend onderwijs voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van de schoolsluitingen door corona. Gelijke onderwijskansen voor ieder kind.

Het programma biedt ondersteuning en richt zich op:

 • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.
 • Het inhalen en goedmaken van vertraging, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.
 • Ondersteuning van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door (extra) lessen in kleine groepjes. Voor de extra ondersteuning in de klas zijn in 2020 al middelen vrijgemaakt via de regeling Extra hulp voor de klas. Scholen zijn hiermee al aan de slag gegaan.
 • Ondersteuning voor schoolleiders, docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Bijvoorbeeld door een training of coaching-on-the-job te organiseren voor hen opdat ze leerlingen beter kunnen helpen met het inhalen van vertragingen.  

Tijdpad

2022

 • In het voorjaar van 2022 evalueert iedere school het eerste NP Onderwijs-jaar en herijkt het de schoolscan. Op basis hiervan kunnen ze besluiten de aanpak bij te stellen, te kiezen voor andere interventies of juist andere zaken te prioriteren in schooljaar 2022/2023.
 • Omstreeks half februari verschijnt er een nieuwsbrief van OCW met informatie over het proces rondom de verdeling van de financiële middelen voor schooljaar 2022/2023.
 • Vanaf 1 april is er een update van de menukaart met interventies beschikbaar. Dit geactualiseerde overzicht met interventies kan helpen bij het bijstellen van het schoolprogramma voor schooljaar 2022/2023.

2021

 • In april 2021 brengen scholen via een scan in kaart welke problemen en behoeftes er bij de scholen en leerlingen zijn. Op basis hiervan kunnen ze in mei een schoolprogramma ontwikkelen. Het ministerie van OCW heeft een handreiking 'Stappenplan bij de schoolscan' gemaakt die scholen kan helpen bij het maken van de scan. In het webinar 'Stappenplan voor maken van schoolscan vo' van het ministerie van OCW worden de verschillende stappen uit de handreiking nader toegelicht.
 • In mei 2021 kiezen scholen op basis van de scan uit een zogenaamde 'menukaart' welke maatregelen ze gaan nemen. De menukaart bevat een lijst van bewezen of aannemelijk effectieve interventies. De VO-raad biedt op de website voortgezetleren bij de interventies uit deze menukaart passende praktijkvoorbeelden en podcasts ter inspiratie, tools die ingezet kunnen worden, of relevante bijeenkomsten. 
 • In juni 2021 horen scholen welk budget er per leerling beschikbaar is. Wilt u weten welk budget uw school ontvangt vanuit de NPO-gelden? Gebruik de informatietool op de website van het ministerie van OCW. Op 27 augustus 2021 publiceerde de rijksoverheid de definitieve regeling.
 • Voor de start van het schooljaar 2021/2022 hebben scholen een schoolprogramma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De medezeggenschapsraad moet dit goedkeuren. Bij de start van het schooljaar 2021/2022 ontvangen de scholen het budget en starten ze met de uitvoering.
 • In het jaarverslag rapporteren de scholen over aanpak en resultaten.
 • Tussentijds vindt monitoring plaats.

Helpdesk en advieslijn
Vragen over het Nationaal Programma Onderwijs of behoefte aan ondersteuning of advies? Bekijk de veelgestelde vragen (ministerie van OCW), bel het OCW-informatienummer (0800) 424 04 24, op werkdagen bereikbaar van 11 tot 15 uur of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl. De OCW-helpdesk is ook open voor vragen van leraren.

Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs
Via deze speciale nieuwsbrief van het ministerie van OCW wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, beleidsinformatie, praktische handvatten en relevante momenten en activiteiten rondom het NPO. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. U kunt zich op nponderwijs.nl aanmelden.

NPO kenniscommunity 
In de NPO kenniscommunity kunnen scholen in het funderend onderwijs praktijkkennis vinden en delen over de interventies uit de menukaart en de implementatie daarvan in de praktijk. De NPO kenniscommunity is een initiatief van verschillende partijen in het onderwijs.

Meer informatie