GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Extra menskracht voor Nationaal Programma Onderwijs

Inleiding

Met het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt de overheid scholen om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Scholen ontwikkelen hiervoor schooleigen programma’s. Duidelijk is dat de uitvoering hiervan extra capaciteit en menskracht zal vragen. En dat in een periode van personeelstekorten en hoge werkdruk.

Voion wil scholen ondersteunen en inspireren bij het aanboren en vinden van deze extra capaciteit en menskracht om leraren te ondersteunen en ontlasten (zoals onderwijsassistenten, trainees, zij-instromers of leraren in opleiding). In dit dossier delen we actuele informatie over het Nationaal Programma Onderwijs en een overzicht van al eerder gepubliceerde uitgaves en praktijkverhalen over inzet en werving van extra menskracht om u op ideeën te brengen. De komende periode zullen we dit dossier aanvullen en actueel houden. 

Onderzoeken