GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Rol medezeggenschap

In de ondersteuningsregeling van het NPO is opgenomen dat medezeggenschap instemmingsrecht heeft op het plan van aanpak van de school. Van de medezeggenschap wordt verwacht dat zij een afweging maken of het plan van aanpak, dat door het schoolteam is opgesteld, impact heeft en een positieve bijdrage levert aan het aanpakken van achterstanden en vertragingen. Ook worden zij geacht te beoordelen of gebruik is gemaakt van het door OCW aangedragen keuzemenu van bewezen interventies om zo de kwalitatieve kant van het plan van aanpak te versterken.

Hoe geeft u dit vorm?

  1. Betrek de medezeggenschap vanaf het begin.
  2. Maak procesafspraken over de wijze waarop het schoolteam en de medezeggenschapsraad bij de verschillende fases betrokken worden (onderzoeksfase, opstellen plan van aanpak en uitvoering).
  3. Laat de medezeggenschapsraad meepraten bij het onderzoeken van de mogelijkheden.
  4. Geef hen een rol bij het opstellen van het plan van aanpak.
  5. Informeer de medezeggenschap tussentijds over de voortgang.
  6. Betrek de medezeggenschap bij de verantwoording.

Meer informatie