GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

De hybride docent

De hybride docent – Marius Bilkes

Aannemen van hybride docenten is ook een manier om het lerarentekort terug te dringen. Hybride docenten combineren twee banen. Een docent is bijvoorbeeld ook beleidsmedewerker bij een gemeente, of heeft een eigen bedrijf of doet onderzoek. Het kan, het mag (juridisch en contractueel), het werkt en mensen willen het. Net als het aannemen van zij-instromers vraagt het een investering van scholen, maar het levert meerwaarde op. Deze docenten van buiten brengen heel nieuwe ervaringen in. Dat is een kans om het onderwijs te innoveren.

Flexibiliteit en steun
In de praktijk werken hybride docenten 2 à 3 dagen in het onderwijs. Twee dagen is de ondergrens, gezien roosters en bijkomende zaken als vergaderingen. De school moet ruimte en flexibiliteit bieden aan hybride docenten om de twee banen te combineren. Ook is het belangrijk dat collega's en leidinggevende weten wat de hybride docent doet op dagen dat hij niet op school is, dat ze interesse hebben in die andere baan en hem steunen. In de praktijk kunnen er botsingen ontstaan als zo iemand die van buiten komt, gezien wordt als onervaren nieuwkomer en niet als enthousiaste collega die andere ervaringen inbrengt. Het vraagt veel vaardigheden van een hybride docent om twee banen te combineren, zeker ook onderhandelingsvaardigheden om steeds het gesprek aan te gaan over de gewenste flexibiliteit en steun.

Nieuwe vijver
Het is niet makkelijk voor scholen om hybride docenten binnen te krijgen. Een school moet de kracht van de combinatie zien en benutten. Dan zijn er nog veel gesprekken nodig met opleidingen en bedrijven. Voor de schoolleiding is het belangrijk om een netwerk van bedrijven om de school heen op te zetten. Dan is er een nieuwe vijver om in te vissen.

Wat ook mogelijk is, is zittende docenten stimuleren om een andere baan erbij te nemen buiten school. Als docenten zelf meer naar de buitenwereld gaan, is de kans groter dat mensen van buiten het onderwijs in willen.

Lees en bekijk meer over de hybride docent op de website Hybridedocent

Marius Bilkes is mede-oprichter van Expertisecentrum Hybride Docent

 

 

nieuws