Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Trainees in onderwijs

Inleiding

Trainees in onderwijs verrijkt het onderwijs met jonge, talentvolle mensen die de potentie en ambitie hebben om voortdurend zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen. Tijdens hun traineeship gaan zij op zoek naar innovatieve manieren om binnen- en buitenschools leren in het onderwijssysteem te integreren. Zo leiden we een nieuwe generatie onderwijsprofessionals op die in staat is om werelden te verbinden en maatschappelijke impact te realiseren. Trainees zijn docenten die:
  • Een onderzoekende houding, ondernemende inslag en leidinggevende potentieel hebben; 
  • Naar buiten treden, samenwerken en kansen zowel zien als zelf realiseren; 
  • Een open leercultuur uitdragen en zo een beweging creëren waarin kennisdeling en samen leren vanzelfsprekend is. 
Trainee-docenten staan direct betaald voor de klas en behalen een eerstegraads lesbevoegdheid na een – volledig betaalde - tweejarige lerarenopleiding. Aanmelden voor het traineeship voor 2020 kan tot 3 februari 2020 via deze pagina.

Samen kunnen we het onderwijs vernieuwen
De wereld is in beweging. Op welke manier moeten ‘21ste-eeuwse’ onderwerpen zoals fake news, genetische modificatie of kunstmatige intelligentie een plek krijgen in het curriculum? Met ons traineeship investeren we in het onderwijs van nu, zodat we stappen kunnen maken in de toekomst. Onze trainees geven leerlingen de juiste kennis, competenties en waarden mee om hen voor te bereiden op de dynamische maatschappij van morgen.

Partner worden

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn belangrijke partners van Trainees in onderwijs: ze vervullen een sleutelrol in het traineeprogramma en zijn de werkgever van de trainee waar hij een aanstelling krijgt.
Ook lerarenopleidingen en bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren partner zijn in het programma. Meer informatie over partnerschap vind je op de website van Trainees in onderwijs.

Kijk voor meer informatie over het partnerschap op de website van Trainees in onderwijs.

Inspiratie