DSC 6664

Onderwijsarbeidsmarkt

Zij-instroom

Inleiding

Professionals die momenteel werkzaam zijn in een andere (onderwijs)sector maken als 'zij-instromer' de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het kunnen ook herintreders zijn of professionals met een slapende bevoegdheid. Of anders-bevoegden die een tweede vak willen geven. Zoals bijvoorbeeld leerkrachten met een pabo-diploma, die met een aanvullend certificaat les kunnen geven in het vmbo of vakspecialisten/technici uit het mbo die in het vmbo hard nodig zijn?

Vanuit het bedrijfsleven is er veel interesse om de overstap te faciliteren, zo blijkt uit de ervaringen opgedaan in de samenwerking met het bedrijfsleven.

Voion biedt bestuurders, HRM-professionals, schoolleiders en schoolteams die actief aan de slag willen gaan met zij-instroom informatie, onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

U vindt in dit dossier de volgende informatie over zij-instroom:

Instrumenten

 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

 • Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

  Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort. Uitgevoerd door CAOP, oktober 2020.

 • Handreiking Zij-instroom

  De handreiking zij-instroom laat u in zes stappen zien hoe een succesvol zij-instroomtraject op te zetten.

 • Informatiepakket Aan de slag voor de klas

  Informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

 • Ontwikkelmodel regionaal loket

  De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

 • Zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

  De zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test die helpt bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Inspiratie

Onderzoeken