Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Zij-instroom

Inleiding

Professionals die momenteel werkzaam zijn in een andere (onderwijs)sector maken als 'zij-instromer' de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het kunnen ook herintreders zijn of professionals met een slapende bevoegdheid. Of anders-bevoegden die een tweede vak willen geven. Zoals bijvoorbeeld leerkrachten met een pabo-diploma, die met een aanvullend certificaat les kunnen geven in het vmbo of vakspecialisten/technici uit het mbo die in het vmbo hard nodig zijn?

Vanuit het bedrijfsleven is er veel interesse om de overstap te faciliteren, zo blijkt uit de ervaringen opgedaan in de samenwerking met het bedrijfsleven.

Voion biedt bestuurders, HRM-professionals, schoolleiders en schoolteams die actief aan de slag willen gaan met zij-instroom informatie, onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

U vindt in dit dossier de volgende informatie over zij-instroom:

Instrumenten

 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

 • Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

  Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort. Uitgevoerd door CAOP, oktober 2020.

 • Handreiking Zij-instroom

  De handreiking zij-instroom laat u in zes stappen zien hoe een succesvol zij-instroomtraject op te zetten.

 • Informatiepakket Aan de slag voor de klas

  Informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

 • Ontwikkelmodel regionaal loket

  De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

 • Zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’

  De zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test die helpt bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Inspiratie

 • Financials aan de slag in het onderwijs

  In het project 'Shift happens. Financials aan de slag in het onderwijs' worden (oud-)medewerkers uit de financiële wereld geïnteresseerd voor een baan als docent in een tekortvak. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Oriëntatietraject voor traineeship

  Trainees in onderwijs werkte met Het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en de VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis laten maken met en adviseren over mogelijke routes naar het eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

 • High potentials voor de klas

  Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks werken samen met Fontys Lerarenopleiding om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond

  Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Zij-instromer of hybride docent maken onderwijs aantrekkelijker

  In de onderlinge inspiratiesessie op 2 juni 2021 gingen vo en mbo in gesprek over zij-instroom en hybride docentschap.

 • Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

  Het doel van het project 'Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingswerf' is om werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid te bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs. Dit project ontving cofinanciering via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instomers van Voion (2018/2019).

 • Assessmentcentrum voor zij-instromers

  Hbo-lerarenopleiding zet samen met vo-scholen in Friesland en Groningen een assessmentcentrum op voor zij-instromers in het vo.

 • Zij-instroom uitgelicht: kersverse docenten aan het woord over hun nieuwe loopbaan

  Hoe is het om als nieuwe docent via een zij-instroomtraject een tweede loopbaan in het voortgezet onderwijs te starten? De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek startte begin 2020 met een regionaal loket om getalenteerde professionals uit andere doelgroepen aan te trekken voor het voortgezet onderwijs. Maar liefst 20 enthousiastelingen zijn na het selectietraject aan de slag gegaan. Zo ook Ruud van Santen en Luuk van Dam.

 • Het docententekort in de technische beroepsgerichte profielen vmbo: een driedubbele uitdaging

  Docenten gezocht voor Sterk Techniekonderwijs. Magazine: De Nieuwe Meso, december 2020.

 • Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden

  RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

 • RAP van start in vo/mbo

  Op 2 september organiseerde Voion bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's en kennis te delen over de opzet en organisatie van het regionaal informatiepunt of loket, oriëntatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en mogelijkheden in aanpalende regio's. In dit artikel leest u hier meer over.

 • Samenwerking zorgt voor succesvolle matching door regionaal loket

  De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is begin 2020 gestart met een regionaal loket om meer docenten uit nieuwe doelgroepen aan te trekken voor het voorgezet onderwijs.

 • Chemie voor de Klas

  Beroepsvereniging en onderwijs slaan handen ineen tegen lerarentekort.

 • Campagne werft havo- en vwo-leerlingen voor Haags onderwijs

  De Rode Loper werft via de campagne 'Leer anderen de wereld veranderen' bovenbouwleerlingen havo/vwo om leraar te worden in Den Haag en omgeving.

 • Samenwerking Opleidingsschool RPO Rijnmond

  De schoolbesturen en lerarenopleidingen in het platform Opleidingsschool RPO Rijnmond werken hecht samen in de aanpak van het lerarentekort.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder

  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken.

 • Schooldirecteuren selecteren kansrijke zij-instromers

  Artikel in het Onderwijsblad over speeddate avond in Utrecht waar schooldirecteuren en potentiële zij-instromers in het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten.

 • Statushouders als bèta-docent

  De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent.

 • Comenius College zoekt Comenius collega

  Het Comenius College organiseerde een banenmarkt voor een aantal onvervulde vacatures, voornamelijk gericht op de tekortvakken.

 • Zin in lesgeven

  Met de cursus ‘Zin in lesgeven’ kunnen zij-instromers zich serieus oriënteren op werken in het voortgezet onderwijs.

 • Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren van en met elkaar

  In de pilot 'Job Twinning' leerden 11 koppels uit het bedrijfsleven en het onderwijs van en met elkaar.

 • Second-career teachers bereiden zich voor op overstap naar onderwijs

  Een divers gezelschap met één grote overeenkomst: de wens om over te stappen naar een carrière in het onderwijs

 • Kiezen voor zij-instromers is een principiële keuze

  Annemiek Beersma van Hogeschool Windesheim vertelt waaraan goede trajecten voor zij-instromers moeten voldoen.

Onderzoeken