Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Is het wat voor mij, ja of nee?

Is het wat voor mij, ja of nee? – Arend Jan Zwarteveen

In de training Zin in Lesgeven die Arend Jan Zwarteveen tien jaar geleden ontwikkelde voor second career teachers, ontdekken mensen of het onderwijs iets voor ze is. Een dergelijk oriëntatietraject past in de fase tussen werving en aanmelding voor een opleiding en/of sollicitatie. In de intensieve training van een aantal aaneengesloten dagen vinden ze antwoord op de vragen: Pas ik in het onderwijs? Kan ik het aan? Word ik er gelukkig van? Het doel is ondersteuning bij hun keuze voor het leraarschap. Dat gebeurt door theorie en praktijk, voorlichting, voorbeeldgedrag, contact met medecursisten en reflectie. Aan het einde van die drie dagen maken ze de juiste keuze: het juiste ‘ja’ of het juiste ‘nee’.

In de tien jaar dat de training bestaat, deden 1.700 mensen eraan mee. Uit onderzoek onder deze groep blijkt dat de deelnemers zich door de training bewust worden van hun achtergronden en motieven, het belang zien van oriënterende activiteiten en daar werk van maken. Na de training is 90% zekerder van zijn keuze. Bij degenen die ‘ja’ zeggen -75% van de deelnemers - zijn het enthousiasme, de motivatie en de 'self-efficacy', het geloof in jezelf, toegenomen.

Het is moeilijk te zeggen welke factoren, criteria of eigenschappen bepalend zijn voor een positieve keuze voor het onderwijs. Vanuit de wetenschap is daar nog geen duidelijk antwoord op. Er zijn wel wat voorspellers, zoals liefde voor de doelgroep en vinden dat je nog iets te leren hebt. Belangrijk is ook enthousiasme en gemotiveerd zijn of worden.

Arend Jan Zwarteveen is docent, trainer en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim