Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Educatieve minor

Inleiding

Educatieve minor

De Educatieve minor biedt academische studenten de mogelijkheid om vroegtijdig kennis te maken met de theorie en de praktijk van het leraarsvak. Studenten die de vakbachelor én deze Educatieve minor succesvol hebben afgerond, zijn gekwalificeerd om les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. Zij hebben daarmee een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid voor het vak verbonden aan hun bachelor.

De Educatieve minor is het product van een nauwe samenwerking tussen het ministerie van OCW, de VO-raad en de VSNU en is één van de maatregelen uit ‘Krachtig Meesterschap’, de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008 - 2011. De Educatieve minor beoogt meer academici voor de klas te krijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aan pakken. 
De Educatieve minor is geëvalueerd door Ecorys en ResearchNed in opdracht van het Ministerie van OCW. Het volledige rapport kunt u hier raadplegen.

Onderzoeken