Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Samenwerking bedrijfsleven

Inleiding

Een samenwerkingsprogramma tussen bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs

Leraren gezocht in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is op zoek naar extra leraren. Daarom werken bedrijven, lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs intensiever samen om werknemers uit het bedrijfsleven de kans te bieden om (gedeeltelijk) in het voortgezet onderwijs te gaan werken. Voion gaat alle partijen hierin ondersteunen en heeft een helpdesk ingericht waar belanghebbenden met vragen terecht kunnen: bedrijven die interesse hebben in een samenwerkingsprogramma, werknemers die willen overstappen, schoolbesturen en lerarenopleidingen. Daarnaast zullen we op termijn enkele voorbeeldaanpakken beschrijven.

Grote organisaties en bedrijven zijn steeds vaker in beweging en voor medewerkers betekent dit soms een nieuwe start. In het onderwijs kan hun ervaring goed worden overgedragen op een nieuwe generatie. Bij zo’n overstap moeten zo min mogelijk drempels worden opgeworpen. In een zogenaamd ‘lerarenpact’ kunnen bedrijven afspraken maken met schoolbesturen en lerarenopleidingen over het aanbieden van een kennismakingsprogramma en leer-werktrajecten voor hun werknemers. Dit kunnen zowel afspraken op landelijk, als op regionaal niveau zijn. Het gaat daarbij o.a. om:  
  1. Voorlichting aan werknemers over werken in het onderwijs en over het kennismakingsprogramma
  2. Geïnteresseerde werknemers volgen een kennismakingsprogramma en ontdekken of het leraarschap iets voor hen is.
  3. Werknemers die verder willen, worden uitgenodigd om te solliciteren op vacatures bij vo-scholen.
  4. Via een assessment wordt bepaald of zij geschikt zijn om leraar te worden in het voortgezet onderwijs en welk leer-werktraject hierop aansluit.
  5. Zij gaan een (verkorte) eerstegraads of tweedegraads lerarenopleiding volgen en staan in de meeste gevallen direct een deel van de week voor de klas.
Een van de organisaties dat zo'n programma ontwikkelde voor haar werknemers is Shell. Lees hier het artikel in het Opinieblad Forum over het plan van Shell.

Convenant 'Aan de slag voor de klas'
Werkgevers uit het onderwijs, lerarenopleidingen en de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Lees het convenant en de handreiking voor de regionale uitwerking van de afspraken >>

Voorlichtingsbijeenkomsten voor zij-instromers
Er worden in diverse regio's voor (en in samenwerking met) het bedrijfsleven voorlichtingsbijeenkomsten voor zij-instromers georganiseerd. Kijk voor actuele bijeenkomsten voor zij-instromers op Wordleraarinhetvo.nl > Activiteiten en bijeenkomsten

Helpdesk
Bedrijven die werknemers de kans willen bieden om leraar te worden in het voortgezet onderwijs, hen hiervoor willen faciliteren en een voorlichtingsbijeenkomst of kennismakingsprogramma willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Voion via Cor van Dam, projectleider Arbeidsmarkt, tel.: 06-22719750 of e-mailadres: c.vandam@caop.nl.

Informatie voor werknemers die interesse hebben om leraar te worden:

Inspiratie