GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

organisaties en instrumenten die u kunnen helpen

Organisaties en instrumenten die u kunnen helpen

Er zijn voor het voortgezet onderwijs verschillende organisatie die u kunnen ondersteunen. 
 • Voion: biedt kennis en instrumenten
 • Het platform Bouwen Wonen Interieur: biedt uiteraard informatie over onderwijs in deze sector en besteedt veel aandacht aan veiligheid
 • Consortiumbo
 • De TOA-sectie van de NVON besteedt veel aandacht aan arbo
 • Het Steunpunt RIE: bevat veel informatie over risicoinventarisatie vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld die van branches, bedrijven en werknemer. 
 • Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: bevat een schat aan informatie over wet- en regelgeving, maar ook over goodpractices en instrumenten uit verschillende branches. Prima site om inspiratie op te doen.
 • 5xbeter: Dit is de arbocatalogus/ arbosite van de sociale partners in de Metaalindustrie. Deze site bevat informatie over de belangrijkste veiligheidsrisico’s en hun aanpak. Relevant voor vmbo Techniek/PIE
 • De stichting Arbouw: heeft de meest complete bibliotheek voor veiligheid en gezondheid in de bouwsector. Van arbeidsmiddel tot persoonlijk beschermingsmiddel en alles wat er tussen zit.  Relevant voor BWI maar ook onderbouw techniek en CKV (o.a. werken met PUR, epoxy’s, zuren en logen)

Ook zijn er instrumenten die u helpen met het onderwerp aan de slag te gaan:

 • Arbocatalogus-VO: de site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.
 • Veiligepraktijklokalen.nl: in samenwerking met platforms heeft Voion websites ontwikkeld met informatie (wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte, sociaal gedrag van jongeren) en tools (machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists voor een veilig lokaal en apparatuur) om het onderwijs veiliger en gezonder te maken.  
 • Arboscan-VO: dit is de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E); het instrument voor het voortgezet onderwijs om alle risico's in en om uw school te inventariseren en evalueren. Het periodiek uitvoeren van de RI&E is wettelijk verplicht.
 • Veilig Practicum: Wil je weten hoe je veilig kunt werken in het praktijklokaal? Hier vind je informatie over (onveilige) proeven, chemische stoffen, wetten en regels, handige checklists, instructiekaarten voor apparatuur en meer.

Meer informatie over veilig werken in praktijklokalen vindt u via onderstaande links: