Voion LVO NL 1366

Soepeler contact met partners

Duidelijke afspraken kunnen ook de smeerolie zijn voor de contacten met partners van de school, zoals de politie en de gemeente. Op het Stanislas College zijn de afspraken met externe partners vernieuwd en verduidelijkt. Daarom is tegenwoordig de goede persoon veel sneller gevonden.

“Als vroeger in de buurt van een van onze schoolgebouwen iets aan de hand was, bijvoorbeeld te veel losse stoeptegels buiten het hek, schreven we een brief. Die ging dan van ambtenaar x naar y naar z. Voordat de oplossing kwam, was je al snel zes maanden verder. Nu kunnen we de weg makkelijker vinden. We sturen gewoon een mail naar onze contactpersoon en het probleem is veel sneller opgelost.”

Overleg
Morris geeft een ander voorbeeld: de bedoeling is om op het schoolplein van een van de locaties extra meubilair te plaatsen. “Maar dat plein is buiten schooltijden bestemd voor kinderen uit de buurt. Dus wil ik vooraf wel met de gemeente overleggen hoe we kunnen voorkomen dat het een plek voor hangjongeren wordt.” Met andere vaste partners, zoals politie en Jeugdzorg, zijn de afspraken ook aangescherpt. In een zeswekelijks overleg met de locatiedirecteuren behandelen ze incidenten en gevaarlijke situaties. Over en weer kunnen zo handvatten worden aangereikt, bijvoorbeeld hoe om te gaan met leerlingen die in een gecompliceerde gezinssituatie leven.

Format
Dat lijnen duidelijker zijn geworden, is mede te danken aan het project Veiligheid Rond en In School (VRIS), waaraan de drie locaties in Rijswijk op uitnodiging van de gemeente hebben deelgenomen. Hoe in dat traject veiligheid wordt georganiseerd, sloot goed aan bij hoe de school toch al werkte. ”Knelpunten beschrijven, laten zien hoe je die gaat oplossen, welke middelen je ervoor inzet, wie je daar van buiten bij gaat betrekken.” Een format voor relaties met externen maakt dat de school nog duidelijker vastlegt wat de afspraken zijn. Onlangs kreeg het Stanislas College als eerste school in Nederland het VRIS-certificaat uitgereikt. “Over twee jaar hebben we weer een audit voor hercertificering. Dan komen derden opnieuw kijken of we hebben gedaan wat we hebben beloofd.”