Voion LVO NL 1366

Vmbo’ers en mbo’ers als docent

Scholen die, net als het Roelof van Echten College, een vmbo-opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid hebben, kunnen werken aan veiligheid goed vervlechten in de onderwijspraktijk. Ook goede contacten met een mbo-opleiding Beveiliging leveren veel op.

Uitgangspunt op het Roelof van Echten College is dat veiligheidsbeleid meer op maat gesneden kan worden door cursussen en ontruimingsoefeningen in eigen beheer uit te voeren. Daarbij maakt de school handig gebruik van de eigen vmbo-leerlingen en deelnemers van de mbo-opleiding Beveiliging van het Alfa-college.

Professioneel gedrag
Leerlingen van de vmbo-opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid treden op als waarnemer bij ontruimingsoefeningen op de kleinere locaties. “Leerlingen krijgen niet alleen een hesje en een portofoon met oortje, we verwachten ook professioneel gedrag van ze”, vertelt Sprakel. “Ze doen mee aan de vergadering en rapporteren terug over hun waarnemingen. Dat vinden ze geweldig. Voor ons is mooi dat we vanuit verschillende invalshoeken reacties krijgen, een leerling kijkt anders dan een politieman of een bhv’er.”

Bovendien geven leerlingen cursussen, onder meer in portofoongebruik. “Docenten, conciërges en directieleden zitten in de klas en zij staan ervoor. Die rol geeft enorme status en motivatie.” Bijkomend voordeel voor leerlingen is, dat ze met het officiële EHBO-diploma en certificaten brandbestrijding en portofoongebruik bij de mbo-opleiding Beveiliging ontheffingen krijgen en sneller kunnen doorstromen.

Samenwerking mbo
Bij ontruimingsoefeningen op de grotere locaties assisteren deelnemers van de opleiding Beveiliging van het Alfa-college. Zij worden aangestuurd door hun docenten. Die geven op andere momenten bijvoorbeeld de cursus ‘gebruik communicatiemiddelen’ op het Roelof van Echten College. “Het waarnemen bij de oefeningen is voor de mbo-leerlingen een les. Daarom kunnen we dat met gesloten portemonnee doen.”

Binnenkort wordt deze vruchtbare praktijk bezegeld. De intentieverklaring voor een officiële samenwerking vmbo-mbo (in bredere zin)is intussen getekend. “Je komt op één lijn als je bereid bent samen te praten over je visieop onder andere bedrijfshulpverlening en zaken samen aan te pakken.” Docenten van beide onderwijsinstellingen volgen samen instructies bedrijfshulpverlening. Materialen, procedures en protocollen worden steeds verder op elkaar afgestemd.

De eigen vmbo-leerlingen, tenslotte, helpen ook mee bij risico-inventarisaties. “Daar komen vaak verrassende zaken uit. Zo ontdekten ze dat het bordje ‘voor invaliden’ bij de parkeerplaats was begroeid en hebben ze dat zelf weer in orde gemaakt. Of ze fotograferen een vluchtweg, die is geblokkeerd door spullen of ze spreken docenten aan op hun gedrag. Dat is goed voor ons, maar ze gaan zelf ook anders kijken naar de school. Veiligheid wordt ook meer hún zaak.”