Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Hbo-lerarenopleiding

Inleiding

De hbo-lerarenopleidingen bieden lerarenopleidingen aan op tweedegraads en eerstegraads niveau. Met 190 hbo-bacheloropleidingen vormen de tweedegraads lerarenopleidingen de grootste subsector in de sector Onderwijs. Uitgesplitst naar voltijd- en deeltijdvarianten zijn er 383 opleidingsvarianten.

De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master zijn bedoeld voor leraren die na hun tweedegraads bevoegdheid een eerstegraads bevoegdheid willen halen. Er zijn 44 eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master. Het grootste deel is gericht op talen (18 opleidingen). Verder zijn 14 opleidingen gericht op maatschappijvakken en 12 op exacte vakken. Deze eerstegraads lerarenopleidingen worden in deeltijd- en/of voltijd aangeboden.

De Inspectie van het onderwijs heeft factsheets gemaakt met daarin informatie over de tweedegraads lerarenopleidingen en de eerstegraads lerarenopleidingen met onderwerpen zoals ‘aanbod van opleidingen’, ‘aanraders’, ‘tevredenheid over docenten’ en ‘onderwijskwaliteit’.

Lerarenopleiding Techniek
De vier tweedegraadsopleidingen voor leraren in technische vakken van Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Windesheim bundelen hun krachten in het Expertisecentrum Professionalisering Beroepsonderwijs (ECPB). Het ECPB richt zich in eerste instantie op het opleiden van docenten voor technisch beroepsonderwijs door middel van een flexibel, landelijk afgestemd portfolio dat het spectrum van Associate degree tot masteropleiding omvat. Het ECPB is een netwerkorganisatie met landelijke dekking.

Bekijk meer informatie over ECPB: Expertise Centrum Professionalisering Beroepsonderwijs >>

Onderzoeken