Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Universitaire lerarenopleiding

Inleiding

De universitaire lerarenopleiding leidt afgestudeerde wo-bachelor- en masterstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Op de website Universitairelerarenopleidingen vind je alle informatie over welke lerarenopleiding je kunt volgen. Met de interactieve module de OnderWijzer kun je zien of je met jouw studieachtergrond kunt instromen bij een universitaire lerarenopleiding of dat je een educatieve minor of module kunt volgen waarmee je les mag geven aan vmbo-tl en de onderbouw havo-vwo. 

De website Alfa4all biedt vakinhoudelijke bijscholingscursussen voor de vakken Duits, Engels en Nederlands voor aankomende docenten voordat zij gaan starten met de eerstegraads universitaire lerarenopleiding en nadat bepaald is voor welke vakken zij nog deficiënties dienen weg te werken. Dit kan een zij-instromer zijn, een student of een docent met een tweedegraads bevoegdheid die een eerstegraads bevoegdheid wil halen. Alfa4all is een initiatief van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) die is gelieerd aan de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).  

De inspectie van het onderwijs heeft een factsheet gemaakt met daarin informatie over de universitaire lerarenopleidingen en onderwerpen zoals ‘aanbod van opleidingen’, ‘aanraders’, ‘tevredenheid over docenten’ en ‘onderwijskwaliteit’.

Onderzoeken