VOION Haganum 1295 2Header1

Onderwijsarbeidsmarkt

Sociale Zekerheid

Inleiding

Sociale Zekerheid en re-integratie

Re-integratie vanuit ziekte of arbeidsongeschiktheid is niet altijd even makkelijk. Er zijn niet alleen formele regels, voor bijvoorbeeld het opstellen van een re-integratieplan. In veel gevallen kan door zorgvuldig personeelsbeleid en door goed contact re-integratie versneld worden.  

Er zijn allerlei manieren en maatregelen om re-integratie te bevorderen. In de Re-integratiegids-VO vindt u informatie over wat moet, maar ook over wat kan bij re-integratie.

Instrumenten

  • Re-integratiegids-VO

    De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

  • Sluitende aanpak

    Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten.

  • Verzuimstappenplan

    In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Inspiratie

Onderzoeken

nieuws