GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Belang van goed werkgever- en werknemerschap

Waarom zou je als school(bestuur) aan de slag gaan met goed werkgever- en werknemerschap?
In het licht van lerarentekort en groeiende competitie om getalenteerde werknemers is het voor schoolbesturen en schoolleiders van belang om te reflecteren op hun relatie met werknemers om personeel aan te kunnen trekken en te behouden.

Goed werkgeverschap en strategisch personeelsbeleid zijn belangrijke voorwaarden voor de doorlopende leerlijnen van leraren en schoolleiders, voor goed onderwijs en voor de school als aantrekkelijke werk- en leeromgeving.

Goed werkgeverschap leidt tot:​

  • innovatievermogen op de werkvloer​;
  • focus op het behalen van organisatiedoelen​;
  • betere samenwerking;
  • sterkere binding: werknemers van goede werkgevers zijn minder snel geneigd de organisatie te verlaten;
  • minder verzuim: goede werkgevers hebben minder te maken met verzuim;
  • hogere productiviteit: bij goede werkgevers hebben werknemers een betere bijdrage aan de productiviteit van het team.​

Deze informatie is gebaseerd op een literatuuronderzoek dat Voion heeft uitgevoerd. Wilt u meer informatie over dit literatuuronderzoek? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl.