GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Wat is diversiteit en inclusie?

Hoewel diversiteit en inclusie vaak in één adem genoemd wordt, zit er wel degelijk een verschil tussen: “Diversiteit is de feitelijke verscheidenheid van mensen, inclusie is de keuze die verscheidenheid te omarmen. Diversiteit betekent dus niet per se inclusie.” (Bron: SER)

Diversiteit heeft te maken met de verschillen tussen mensen. Dit kunnen zowel zichtbare verschillen zijn, zoals huidskleur, leeftijd, sekse en lichamelijke beperking of niet, maar er zijn ook veel verschillen die niet op het eerste oog zijn waar te nemen zoals religieuze overtuiging, politieke voorkeur, culturele achtergrond, persoonlijkheid, seksuele voorkeur of talenten. Ieder persoon draagt deze kenmerken mee en deze hebben invloed op hoe iemand denkt en handelt. In een divers team is een mix aan mensen met verschillende achtergronden en kenmerken, en daarmee perspectieven, vertegenwoordigd.

Diversiteit is inmiddels een bekend begrip, maar inclusie, wat meer gaat over hoe men met diversiteit omgaat, wordt vaak nog vergeten. Diversiteit gaat dus eigenlijk over het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en perspectieven. Maar of deze mensen met al hun verschillen vervolgens prettig samenwerken is meer een kwestie van inclusie. In een inclusieve werkomgeving heerst een prettige, veilige sfeer waarin al die verschillende mensen, met al hun gewoontes en perspectieven, ook echt zichzelf kunnen zijn en meedoen. Het gaat daar meer over waarden, spelregels en gedrag.

In een inclusieve werkomgeving: (Bron: HR Zone, verkregen op 7 juni 2022)

  • Telt eenieders mening
  • Wordt iedereen gestimuleerd om verschillende perspectieven uit te wisselen
  • Kunnen mensen hun mening delen, zonder te hoeven vrezen voor hun positie
  • Werken mensen gezamenlijk aan een gemeenschappelijk doel terwijl ze elkaars verschillen respecteren
  • Worden verschillen tussen mensen omarmd, en niet geminimaliseerd
  • Benaderen mensen elkaar met een open en geïnteresseerde houding
  • Neemt men de tijd om echt naar elkaar te luisteren

Een misvatting is dat inclusie pas volgt na diversiteit. In tegendeel: om een divers personeelsbestand aan te trekken, dient de werkomgeving inclusief te zijn. Dit laat toekomstige medewerkers zien dat het een prettige plek is om te werken.

Leraren staan erom bekend dat zij alles doen voor hun leerlingen. Zo gaat het ook bij diversiteit: er is steeds meer aandacht voor hoe om te gaan met diversiteit in de klas. Maar wat vaak vergeten wordt, is het welzijn van de docenten. Toch geldt: wat u voor leerlingen doet, doe dat ook voor uw personeel. Zo bent u zeker van eenieders welzijn. Meer structurele aandacht voor diversiteit en inclusie in het personeelsbestand, draagt niet alleen bij aan het welzijn van docenten maar uiteindelijk ook weer aan het welzijn van leerlingen.