GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Anders organiseren

Anders organiseren

Met “anders” organiseren doelen we doorgaans op een andere manier van lesgeven dan traditioneel onderwijs waarbij een vakleraar in een klaslokaal lesgeeft aan een jaarklas per onderwijsniveau. Hoewel de manieren om anders te organiseren sterk uiteenlopen, hebben die manieren vaak gemeenschappelijk dat er sprake is van een andere inzet van personeel.

Vanuit het Innovatielab heeft Voion op basis van bestaande literatuur onderzocht welke vormen van anders organiseren er zijn, wat beweegredenen voor scholen zijn om anders te organiseren en wat de gevolgen zijn voor het personeel. Daarbij is vooral gekeken naar benodigde competenties, werkbeleving, samenstelling van het personeel en wat anders organiseren betekent voor de vraag naar en inzet van personeel.

De bevindingen kunnen behulpzaam zijn voor scholen die van plan zijn om hun onderwijs anders te organiseren of dat al doen. Ook kunnen de inzichten mogelijk een rol spelen bij het streven naar personeelsbehoud en bij het terugdringen van personeelstekorten en personeelsoverschotten.