Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Pilots professioneel statuut

Pilots professioneel statuut

Elke school moet dit schooljaar beschikken over een professioneel statuut. Voion ondersteunt tien pilotscholen/besturen die er al mee aan de slag zijn gegaan met een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming is voor activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut, in een vorm naar keuze. Voorwaarde is dat leraren actief betrokken worden in het proces. Via deze pagina delen we de ervaringen, opgedane kennis, tips en eindproducten van de pilotscholen/besturen.

De pilotscholen/besturen pakken het allemaal anders aan. Bij sommige ligt het initiatief bij de docenten, op andere scholen zet de schoolleiding en/of het bestuur de eerste stap. Een aantal scholen huurt een extern deskundige in, andere doen het helemaal zelf. Duidelijk is dat ze allemaal het gesprek over en het proces om tot een statuut te komen belangrijker vinden dan het statuut zelf.

De pilotscholen/besturen:

Ook interessant