GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Pilots professioneel statuut

Pilots professioneel statuut

Elke school moet beschikken over een professioneel statuut. Voion ondersteunde tien pilotscholen/besturen die er mee aan de slag gingen met een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming was voor activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut, in een vorm naar keuze. Voorwaarde was dat leraren actief betrokken werden in het proces. Via deze pagina delen we de ervaringen, opgedane kennis, tips en eindproducten van de pilotscholen/besturen.

De pilotscholen/besturen pakken het allemaal anders aan. Bij sommige ligt het initiatief bij de docenten, op andere scholen zet de schoolleiding en/of het bestuur de eerste stap. Een aantal scholen huurt een extern deskundige in, andere doen het helemaal zelf. Duidelijk is dat ze allemaal het gesprek over en het proces om tot een statuut te komen belangrijker vinden dan het statuut zelf.

De pilotscholen/besturen:

Ook interessant