GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Wat is goed werknemerschap?

TNO hanteert de volgende definitie van goed werknemerschap: ‘het gedrag van werknemers dat optimaal rekening houdt met de belangen van werkgevers (en leidinggevenden) vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen.

Goed werknemerschap bestaat uit drie aspecten. Werknemers die goed werknemerschap tonen:

  1. zorgen voor de eigen inzetbaarheid
    Om inzetbaar te blijven hebben werknemers een verantwoordelijkheid om zich steeds te blijven ontwikkelen en te anticiperen op veranderingen in de organisatie en op de arbeidsmarkt;
  2. vertonen innovatief werkgedrag
    Werknemers tonen ondernemerschap en eigenaarschap voor het functioneren en verbeteren van werkprocessen. Dit komt tot uiting in ideeën voor nieuwe werkwijzen, het overtuigen van invloedrijke functionarissen en het vertalen van nieuwe ideeën naar werkbare toepassingen;
  3. zijn betrokken bij het team en de organisatie
    Werknemers vertonen gedrag en nemen initiatieven, niet zozeer vanuit de taakomschrijving, maar spontaan, vanuit betrokkenheid bij de organisatie en het team, met de bedoeling dat deze bijdragen aan de organisatie, het team of de individuele collega’s. Bijvoorbeeld een medewerker die graag bereid is tijd op te offeren om een collega te helpen, een borrel te organiseren om de sfeer in het team hoog te houden of uit eigen beweging bij te dragen aan het imago van de school, wanneer een kans zich daartoe voordoet. Kortom, gedrag waaruit hart voor de zaak en de collega’s blijkt.

Bij werknemers zijn de persoonlijkheid en levensfase van invloed op goed werknemerschap.

Ook voor de aspecten van goed werknemerschap geldt dat zowel werkgevers als werknemers een aandeel hebben in de totstandkoming ervan. Om innovatief werkgedrag te kunnen vertonen, is het bijvoorbeeld van belang dat de werkgever voor voldoende autonomie zorgt.

Deze aspecten zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek dat Voion heeft uitgevoerd. Wilt u meer informatie over dit literatuuronderzoek? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl.