GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Inspiratie

Diversiteit en inclusie in de praktijk:

 • “We hebben rolmodellen zoals Richard nodig”
  Voorzitter van de VO-raad Henk Hagoort ging naar het Roelof van Echten College in Hoogeveen om te kijken en horen hoe zij invulling geven aan de banenafspraak.
  Bekijk de video gemaakt door de VO-raad >>
 • De Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College
  De Kamer van Koophandel (KVK) benadert diversiteit heel breed. “We hebben aandacht voor verschillende genders, arbeidsbeperkingen en culturele achtergronden, maar ook onzichtbare diversiteit zoals persoonstypes (introvert en extravert) en opleidingsniveau”, zegt Annemieke Visscher, adviseur KVK Inclusief. “De KVK is er namelijk voor álle ondernemers en met een divers team zijn we veel beter in staat om alle verschillende perspectieven te begrijpen en te bedienen.”
  Lees meer over diversiteit en inclusie bij de Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College >>
 • Alliander én het Ir. Lely Lyceum
  Hoe vullen Alliander, een energie-netwerkbedrijf met ongeveer 7.450 medewerkers, en het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam diversiteit in? Volgens Joy Lodarmasse, manager diversiteit en inclusie bij Alliander, is het belangrijk om duidelijk te maken waaróm je als organisatie staat voor meer diversiteit en inclusie. En rector-bestuurder Jeroen Rijlaarsdam van het Ir. Lely Lyceum zegt dat als je als school voor diversiteit kiest, je een duidelijk statement moet maken.
  Lees het artikel over diversiteit en inclusie bij Alliander en het Ir. Lely Lyceum >>
 • Universitair Medisch Centrum Groningen en het Munnikenheiden College
  Bewustwording is bij het streven naar diversiteit en inclusiviteit belangrijker dan cijfers. De cijfers zijn een eerste stap en zorgen dat je organisatie in beweging komt. In dit artikel vertellen het UMCG en het Munnikenheide College over hun aanpak van diversiteit en inclusiviteit.
 • Movisie, Unic en het Keizer Karel College
  Een interview met Arend Smit van het Keizer Karel College, Mark Langerwerf van UniC en Mellouki Cadat-Lampe van Movisie over factoren voor succesvol diversiteitsbeleid.
 • Samenwerkende scholen in Drenthe werken aan inclusie (op naar de 25.000 banen)
  In de zoektocht naar een oplossing voor het lerarentekort denken achttien schoolbesturen in Drenthe en Groningen, verenigd in Noorderwijzer, inclusief. Ze zoeken medewerkers, zowel ondersteunend als onderwijzend, met een arbeidsbeperking. Om dat proces te bespoedigen start er vanaf september 2022 een projectleider inclusie voor de gezamenlijke Noorderwijzer-scholen. Lees verder >>

Boekentips: