GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Wat is de rol van de mr?

Niet alleen docententeams, maar ook schoolleiding en de mr dienen qua samenstelling een goede afspiegeling van onze samenleving te zijn. Uiteindelijk werkt de gehele organisatie samen aan het diversiteitsbeleid.

Aandachtspunten voor de mr wat betreft diversiteit (Bron: MR magazine, februari 2022):

  1. Ontwikkel een visie op diversiteit.
  2. Zorg dat iedere medewerker, leerling en ouder zich in jouw mr herkent.
  3. Zet diversiteit op de agenda. Maak gebruik van je initiatiefrecht.
  4. Werk aan een krachtige en passende communicatie met je gehele achterban. Meer te weten komen over elkaars kijk op de school zorgt voor wederzijds begrip.
  5. Volg het diversiteitsbeleid in de schoolorganisatie. Zorg dat dit geborgd wordt.

De mr kan deze onderwerpen op verschillende manieren op de agenda zetten, of aansluiten bij gebruikelijke gesprekspunten met de overlegpartner (Bron: AOb Medezeggenschap, verkregen op 19 juli 2022):

  • Begroting: bij de cijfers hoort informatie over beleidsvoornemens en ontwikkelingen. Vraag naar gegevens over diversiteit in het personeelsbestand en de leerlingenpopulatie.
  • Bevordering, aanstelling en ontslag: kijk naar de aandacht voor diversiteit en inclusie.
  • Arbeidsomstandigheden en veiligheid: ook sociale veiligheid, inclusie, is hier relevant.
  • Initiatiefrecht: alle onderwerpen die volgens de mr relevant zijn, kan de raad op de overlegagenda zetten.
  • Informatierecht: op welke onderdelen van de school zijn diversiteit en inclusie extra relevant? Naast culturele achtergronden kunnen ook fysieke beperkingen een rol spelen. Hoe inclusief is een school bijvoorbeeld voor dove leerlingen?