GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Inspiratie

Voion verzamelde verschillende voorbeelden van goed werkgever- en werknemerschap uit het voortgezet onderwijs maar ook van buiten de sector.  

Inspiratie van buiten het voortgezet onderwijs

 • Goed werkgeverschap: het verhaal van de gemeente Peel en Maas
  Wat kunnen scholen in het vo leren van de gemeente Peel en Maas? Deze gemeente werd voor de tweede keer 'Beste Werkgever' van het jaar in de categorie gemeenten onder de 50.000 inwoners. In deze podcast gaat Tjip de jong in gesprek met de gemeente over waarom zij zo succesvol zijn.

 • Het veranderverhaal van a.s.r.: Geef medewerkers meer vertrouwen en eigen regie
  In 2021 werd de verzekeraar a.s.r. uitgeroepen tot Beste Werkgever van Nederland. Wat maakt deze werkgever succesvol en welk traject heeft a.s.r. afgelegd? Wat kunnen scholen in het voortgezet onderwijs hiervan leren?

 • Podcast: Aukje Nauta over goed werkgeverschap
  In deze podcast van Actie Leer Netwerk gaat het over het belang van goed werkgeverschap om werknemers aan te trekken en te houden in de sector Zorg en Welzijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn: belang van waardering, aandacht voor energiebronnen, autonomie en ontwikkeling, verbinding en dialoog tussen werknemer en leidinggevende.  

Inspiratie uit het voortgezet onderwijs:  

 • OSG Singelland legt nadruk op duurzaam leven, leren en werken
  De scholengemeenschap heeft het programma Duurzaam Leven, Leren & Werken (DLL&W) opgezet, zodat hun medewerkers het werk fit, vaardig en bevlogen kunnen uitvoeren tot hun AOW-gerechtigde leeftijd.

 • Hoe draagt een traineeprogramma bij aan aantrekkelijk werkgeverschap binnen het onderwijs?
  In deze podcast gaat Tjip de Jong op bezoek bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) om te leren over een succesvol tweejarig traineeprogramma in de regio. Daarbij gaat hij in gesprek over goed werkgeverschap en de uitdagingen binnen het onderwijs zoals krimp en uitstroom van leraren door o.a. pensioen. 

 • Onderwijs moet je beleven: ruiken, voelen, proeven  
  CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie bevindt zich in een krimpregio, was tanende en er moest echt wat veranderen om de neergaande spiraal te doorbreken. Onder de bezielende leiding van een nieuwe directeur is de cultuur op school veranderd, groeide het leerlingenaantal fors, werd de school door Elsevier verkozen tot Superschool en daalde het ziekteverzuim van 9% naar 2,1%.  
   
 • Gezonde samenwerking als basis voor cultuuromslag  
  Van onveilige sfeer naar hechte werkgemeenschap bij de Haemstede-Barger mavo uit Heemstede. 

 • Goed werknemerschap  
  Lentiz Onderwijsgroep ontwikkelde een cultuur waarin de verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer gedeeld worden, ook op de werkvloer. Hierbinnen is verzuim nu veel beter bespreekbaar. De cultuurverandering leidde tot een daling van het verzuim van bijna 3 procentpunt in twee jaar tijd.  

 • Kaj Munk geroemd om collegiale en betrokken schoolcultuur
  Sinds begin 2011 is het Hoofddorpse Kaj Munk College trotse bezitter van de prijs voor de beste werkgever in het voorgezet onderwijs. De jury roemde vooral de collegialiteit, goede sfeer en betrokkenheid op de werkvloer.  

 • Project Goed Werkgeverschap – Stichting Carmelcollege 
  Stichting Carmelcollege onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheid van nieuwe arrangementen, die zich binnen het spectrum van arbeidsvoorwaarden en beleving bevinden. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op arbeidsomstandigheden, faciliteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding.  

 • Gewaardeerd, gemotiveerd en vitaal
  Professionele werknemers, een stimulerende werkomgeving en coachend en onderwijskundig leiderschap. Die elementen vormen de kernwaarden voor het nieuwe strategisch HR-plan van Dunamare Onderwijsgroep. De vitaliteitsscan maakt onderdeel uit van het HR-plan.