GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Inspiratie

Wilt u in uw organisatie een gedragen discussie over onderwijstijd? Betrek alle actoren binnen de school (docententeam, de medezeggenschapsraad, schoolleiding, leerlingen en ouders) er actief bij.

Heeft u een inspirerend verhaal over hoe in uw organisatie de dialoog over de invulling van onderwijstijd heeft plaatsgevonden? En wilt u dat hier met ons delen? Laat het ons weten via info@voion.nl

Hieronder delen we enkele voorbeelden:

 • Onderwijstijd verminderen: “Laat de keuze aan de vaksecties”
  Simon Vellinga, conrector formatie en financiën, Nan Botting, rector, en Eduard Jansen, Aardrijkskundeleraar, bij het Keizer Karel College vertellen over hun aanpak van het verminderen van onderwijstijd. Bron: programma Voortgezet Leren van de VO-raad. 

 • Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen
  De wet onderwijstijd biedt tal van kansen om het onderwijs op korte en lange termijn anders in te richten. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) koos ervoor om per regio van gedachten te wisselen met leerlingen, ouders en medewerkers over de mogelijkheden van de nieuwe wet.

 • Dialoog over onderwijstijd bij het Rythovius College
  Het Rythovius College testte met een pilot-bijeenkomst de mogelijkheid om met ouders en leerlingen van gedachten te wisselen over de onderwijstijd. “Leerlingen en ouders kwamen met goede ideeën voor de korte en lange termijn”, vertelt rector Frans Claassens.
 • Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd
  Het Vathorst College gebruikt de ruimte in de wet op Onderwijstijd om te experimenteren met het tegelijkertijd inroosteren van meerdere vakken die een leerling volgt. Vertrouwen, ruimte en autonomie voor zowel docenten als leerlingen lag hieraan ten grondslag.
 • We hebben echt een vlucht naar voren gemaakt
  Het Goois Lyceum uit Bussum maakt al sinds 2015 tien dagen per jaar vrij voor de ontwikkeling, verbreding en verdieping van haar onderwijs. Daarmee loopt het lyceum vooruit op de ontwikkeltijd die in de CAO-VO is afgesproken.

 • Minder kwantiteit, meer kwaliteit
  Minder onderwijstijd kan meer ontwikkeltijd voor leraren opleveren. Dat biedt ruimte om samen te werken aan betere onderwijskwaliteit. Lector Marco Snoek en rector Marcel van Dijk van het Vechtstede College delen hun ervaringen. Bron: Voortgezet Leren.